Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Konkurs plastyczny
Moja szkoła i gRaffiti
Konkurs organizowany jest w ramach projektu Jasielskiej Naukowej Ligii z Lotosem pt.: „Sztuka czy wandalizm? Jak Jaślanie postrzegają graffiti?”
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Jasła.
3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie w stylu graffiti nazwy własnej szkoły wraz z elementami, które według Was mogą ją charakteryzować.
4. Graffiti można wykonać na papierze lub dowolnym podłożu w formacie A2 w wybranej przez siebie technice (kredki, farby spray itp.)
5. Podstawowym celem Konkursu jest ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki jaką jest graffiti. W naszym mieście na każdym niemal kroku można znaleźć wiele przykładów nielegalnego graffiti, które niszczy i szpeci mury. Prowadzi to do wniosku, że niezmiernie ważne jest edukowanie młodzieży z zakresu estetyki oraz wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

6. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie na potrzeby konkursu).

7. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły.
8. Konkurs trwa od 28 lutego do 28 marca 2017 r.
Prace należy dostarczyć do Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło do 28 marca
do godz. 1300.
Prace należy dostarczyć do Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło do 28 marca
do godz. 1300.
9. Rozstrzygnięcie konkursu „Moja szkoła i graffiti” nastąpi 3 kwietnia 2017r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora pod adresem www.gim1jaslo.edu.pl.
10. Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz artysta plastyk, oceniać będzie nadesłane prace według następujących kryteriów:
· zgodność z założeniami Konkursu;
· wartość artystyczna i oryginalność pracy;
· estetyka pracy;
· jakość techniczna.
11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia dyplomów
oraz symbolicznych upominków.
oraz symbolicznych upominków.
12. Prace zostaną zaprezentowane na stronie Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
13. Nadesłanie prac na konkurs i podanie swoich danych osobowych jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji dostarczonych prac na stronie internetowej szkoły
z podaniem imienia i nazwiska autorów prac.
z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji dostarczonych prac na stronie internetowej szkoły
z podaniem imienia i nazwiska autorów prac.
14. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38- 200 Jasło
tel. 13 44 63674 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy do udziału w KoNkuRsiE!
Sandra Gajda, Ania Zdebska, Julia Swiątek
J 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster