Gimnazjum nr 1 w Jaśle

,,...niniejszą konstytucję uchwalamy."

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja obchodzona była w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego.  Pod koniec XIX wieku w Galicji obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym rocznica ta była wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej  w okresie Polski Ludowej zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 15 lat temu, 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień 3 maja, rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Obecnie kontynuujemy tą tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną  w naszej historii. W XVIII wieku państwo polskie przeżywało kłopoty. Władza królewska była bardzo słaba. Sytuację tę wykorzystali sąsiedzi Polski – Austria, Rosja i Prusy. Kraje te porozumiały się i dokonały I rozbioru Polski. Miało to miejsce w 1773 roku. Polskę trzeba było ratować.
Na szczęście znaleźli się Polacy, którzy widzieli grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to między innymi twórcy konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki oraz Stanisław Małachowski.- marszałek sejmu. Prace prowadzone były pod patronatem króla Stanisława Poniatowskiego.

 3 maja 1791 roku wszyscy w Warszawie czekali na decyzję sejmu, który miał uchwalić konstytucję.

"... W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego
Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, wraz ze stanami Naród Polski reprezentującymi.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania konstytucji narodowej jedynie zawisł, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą - niepodległość zewnętrzną i wolność zewnętrzną narodu, którego los w nasz ręce jest powierzony, chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic - niniejszą konstytucję uchwalamy."

 


 


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster