Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Jeśli chcesz - możesz pomóc!

 

Nasz zespół w ramach Jasielskiej Ligi Naukowo- Badawczej z Lotosem podjął się odpowiedzieć na pytanie : Jak uczniowie gimnazjum mogą pomóc pacjentom hospicjum? Dowiedzieliśmy się, że w mieście Jaśle, na ulicy Za Bursą istnieje Zakład Opiekuńczo –Pielęgnacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej, który mieszkańcy nazywają hospicjum. W czasie przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem placówki - ks. Marianem Putyrą oraz kierowniczką Joanną Gozdalską dowiedzieliśmy się, że początki placówki sięgają do roku 1996. Wtedy powstał oddział Caritas w Jaśle, któremu został przekazany przez władze powiatowe budynek po dawnym internacie. W 1998-1999 roku zebrała się grupa ludzi dobrej woli (m.in. ówczesny Wicemarszałek  Sejmu - Stanisław Zając, senator Alicja Zając, Ks. Marian Putyra, Burmistrz Miasta Jasła oraz Starosta Jasielski) w celu zebrania środków finansowych na adaptację i budowę placówki. Wicemarszałek Sejmu uzyskał pomoc finansową dla powstającego hospicjum od Fundacji Polsko-Niemieckiej w kwocie 300tys. złotych.  Grupa inicjatywna organizowała również akcje charytatywne, pozyskiwała sponsorów. Dzięki temu 17.01.2001 roku przyjęto 26 pacjentów do nowo powstałego zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego w Jaśle. Obecnie placówka dysponuje 44 łóżkami dla osób chorych. Ze względu na wzrastające potrzeby społeczne planowana jest rozbudowa zakładu, by móc otoczyć opieką 70 osób. W zakładzie pomoc znajdują przede wszystkim ludzie starsi wymagający całodobowej opieki pielęgniarskiej, ze względu na swoje choroby. Najczęściej są to osoby po przebytym udarze, z demencją, z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, z poruszaniem się, mający trudności z najprostszymi czynnościami. Ludzie ci u schyłku swojego życia znajdują fachową pomoc i poczucie bezpieczeństwa, a ich rodziny rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej. Dowiedzieliśmy się, że gimnazjaliści mogą pomagać ludziom chorym w różnych formach np. czytanie pacjentom, dokonywanie zakupów, występy  artystyczne, zwykła rozmowa z pacjentem. Chętnych gimnazjalistów do działania w wolontariacie na rzecz hospicjum prosimy o nawiązanie kontaktu z Jakubem Tockim, lub Mikołajem Samborskim.

 


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster