Gimnazjum nr 1 w Jaśle

„Co zrobić, aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych w Jaśle?” Projekt.

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem, jednym z podjętych zadań było zdobycie informacji o życiu osób niepełnosprawnych na podstawie wywiadu z Panem Ryszardem Dzikiem.
 
    Osobę, którą wybraliśmy do przeprowadzenia wywiadu został Pan Ryszard Dzik, założyciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE”. Odpowiedział nam na nurtujące pytania. Organizacja ta zrzesza inwalidów narządów ruchu i działa na rzecz poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. Zajmuje się potrzebującymi w różnym wieku. Głównym jej celem jest szeroko pojęta integracja, wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji oraz pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Podczas wywiadu dowiedzieliśmy się jak miasto wspiera osoby niepełnosprawne, czym One się zajmują i czego im brakuje w codziennym życiu. Pan Ryszard oznajmił nam iż głównym problemem inwalidów są bariery architektoniczne i trzeba to zmienić. Największym problemem jest brak obniżeń chodnikowych, jest to ogromna przeszkoda w przemieszczaniu się osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Pan Ryszard od dawna próbuje zwalczać bariery i nastawienie osób zdrowych do osób posiadających różne stopnie niepełnosprawności. Powiedział nam jednak, że z każdym rokiem widzi postępy w rozwoju naszego miasta, jak i w podejściu ludzi do problemów osób niepełnosprawnych. Głównym mottem stowarzyszenia są słowa:
„Nikt nie jest tak silny, by nie potrzebował pomocy
i nikt nie jest tak słaby by nie móc pomóc innym.”
 Po wywiadzie z Ryszardem Dzikiem mamy naświetlone problemy osób niepełnosprawnych na terenie Jasła.     


Joanna Frączek, Iga Ziemba


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster