Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

 

 ( obrazek ze strony internetowej ,,Bliżej przedszkola")

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka. Z okazji tego święta warto przypomnieć, czym są prawa dziecka i dlaczego ważnym jest, by o nich pamiętać. Dawniej uważano, ze dziecko jest własnością rodziców i nie ma prawa samodzielnie o sobie decydować. Ruch Obrony Praw dziecka zaczął powoli kiełkować dopiero z początkiem XX wieku, kiedy to w Wielkiej Brytanii wydano ,,Children Act” – dokument zabraniający zatrudniania dzieci w kopalniach i fabrykach. Sam fakt zwrócenia uwagi na zatrudnianie dzieci, był krokiem milowym na drodze do ochrony ich zdrowia i życia. W 1920 r. powołano Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom (UISE) z siedzibą w Genewie, który to gromadził fundusze na rzecz pomocy dzieciom – ofiarom wojny, stopniowo podejmując starania w celu międzynarodowego uregulowania prawnego ochrony dzieci. W 1924, dzięki jego staraniom, przyjęło Deklarację Praw Dziecka, zwaną Genewską . W Polsce znaczącą rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży odegrał Janusz Korczak. Korczak był zwolennikiem poszanowania praw dzieci. Chciał organizować społeczeństwo dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków . W placówkach korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje jak sejm (dziecięcy parlament), sąd i redagowana w nich prasa. Korczak uważał również, że dzieci mogą nauczyć dorosłych, jak chcą być wychowywane, dlatego ułożył ,,prośby dzieci”:

 1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2.Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4 Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
5.Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8.Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
9.Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10.Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14.Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15.Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16.Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17.Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18.Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19.Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20.Nie bój się miłości. Nigdy.


Pracę na rzecz promocji praw dziecka po wojnie przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z utworzoną w 1945 r. agendą UNESCO. Celem UNESCO jest niesienie pomocy dzieciom na całym świecie.
W 1946 na wniosek Polski powstał UNICEF  Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Doraźnej Pomocy Dzieciom.
Po wieloletnich pracach Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w 1959 r. Deklarację Praw Dziecka Niestety, z uwagi na charakter prawny nie uzyskała ona mocy obowiązującej. W 1989 w ramach ONZ  została uchwalona Konwencja o Prawach Dziecka. W 1996 Rada Europy zainicjowała Konwencję o wykonywaniu praw dzieci która nabrała mocy w 2000. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:Konstytucja RP;Konwencja o Prawach Dziecka;Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Opracowała: Aleksandra Fic - Szkolny Zespół Redakcyjny  

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster