Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2008/2009

          W dniach 22- 24 kwietnia 2009 uczniowie klas III pisali egzamin gimnazjalny. Składał się on z trzech części: humanistycznej,  matematyczno ? przyrodniczej oraz językowej.

           Do egzaminu  gimnazjalnego w naszej  szkole  przystąpiło 239 uczniów  
(w tym 5 uczniów nie pisało części  humanistycznej, 2 ? części matematyczno ? przyrodniczej, zaś 1 uczeń ? części językowej, gdyż  zostali  laureatami  konkursów  przedmiotowych ).

 

Wyniki egzaminu w naszej szkole na tle innych szkół  w roku szk. 2008/2009

 

liczba punktów

 

część humanist.

część

mat.-przyr.

część hum.
i mat. - przyr.

część językowa

w szkole37,630,768,336,5
w gminie35,727,563,234,2
w powiecie33,125,959,031,3
w województwie32,426,358,729,9
w kraju31,726,057,730,6
 

Podobnie jak w latach ubiegłych wyniki egzaminu w części  humanistycznej i matematyczno ? przyrodniczej plasują nasze gimnazjum na poziomie bardzo wysokim i  wysokim.

    Uczniowie, którzy z części humanistycznej i matematyczno ? przyrodniczej
    uzyskali co najmniej 90 punktów na 100 możliwych do zdobycia:
 

 1. Pawelec Iga                               100 pkt.              klasa ?   III h

 2. Olbrot Piotr                               99 pkt.                            III j

 3. Zima Adam                               97 pkt.                            III i    

 4. Wanat Karol                             96 pkt.                             III f

 5. Chrząszcz Łukasz                      95 pkt.                            III h

 6. Dziedzic Marcin                         95 pkt.                            III j

 7. Żmigrodzka Monika                  93 pkt.                            III i

 8. Budziak Arkadiusz                     92 pkt.                            III f

 9. Budziak Kinga                           92 pkt.                            III j

10. Sowiźrał Konrad                      91 pkt.                            III a

11. Łabaj Marta                             91 pkt.                            III b

12.Gierlicka Joanna                        91 pkt.                            III h

13. Siemiączko Bartosz                  91 pkt.                            III h

14. Romański Tomasz                    91 pkt.                            III i

15. Miśkowiec Martyna                  91 pkt.                            III j

16. Żmigrodzki Patryk                    91 pkt.                            III j

17. Krajewski Damian                    90 pkt.                            III h

18. Kuta Weronika                         90 pkt.                            III h

19. Latoszek Anna                         90 pkt.                            III h

20. Bućko Katarzyna                      90 pkt.                            III i

21. Gadzała Paweł                          90 pkt.                            III i

22. Bara Mateusz                           90 pkt.                            III j

 

   Uczniowie, którzy z części językowej  uzyskali 50 punktów - maksymalną liczbę :

 

1.      Leśniak Maciej ? kl. 3 h                     

2.      Bućko Katarzyna ? kl. 3 i   

3.      Zima Adam ? kl. 3 i     (laureat konkursu z j. angielskiego)

4.      Żmigrodzka Monika ? kl. 3 i

5.      Dziedzic Marcin ? kl. 3 j

6.      Miśkowiec Martyna ? kl. 3 j

7.      Olbrot Piotr     - kl. 3 j

8.      Skucha Daria ? kl. 3 j

9.      Zawiliński Mateusz ? kl. 3 j

10.  Żmigrodzki Patryk ? kl. 3 j

  Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego do lat ubiegłych 
 rokczęść  humanistycznacz. matematyczno ? przyrodniczarazem cz. humanist.
i matem.-przyrodn.

2002

35,20

30,20

65,40

2003

35,33

29,02

64,35

2004

30,51

26,80

57,41

2005

36,74

28,78

65,52

2006

35,04

25,95

60,99

2007

35,8

29,2

65,0

2008

35,8

30,3

66,1

2009

37,630,768,3
  

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster