Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Pasowanie na Gimnazjalistę 2015

 ,, Święta Jadwigo - Królowo Polski. My uczniowie Gimnazjum nr 1 - w obecności naszych Nauczycieli, Rodziców i Opiekunów - ślubujemy na ten sztandar:

Swoją postawą i zachowaniem , codzienną praca i nauką dawać przykład innym, dbać o dobre imię naszej szkoły, której Ty , Święta Jadwigo, Jesteś Patronką

Ślubujemy (...) "

29 września uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. W sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, podczas którego przedstawiciele klas złożyli ślubowanie, a następnie pan Dyrektor symbolicznym dotknięciem ołówka pasował przewodniczącego każdej klasy pierwszej na gimnazjalistę. Pierwszoklasiści mieli okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne  przed  Gronem Pedagogicznym , Rodzicami oraz przed sobą nawzajem. Uroczystość ta na stałe wpisała się w tradycje naszej szkoły i jest corocznym świętem najmłodszych uczniów.

galeria zdjęć:Pasowanie na Gimnazjalistę 2015


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster