Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Międzynarodowe Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata to międzynarodowa akcja proekologiczna , która odbywa się w 3 weekend września. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem wzrastającej ilości odpadów oraz promowanie zbiórki i recyklingu śmieci. Pierwszy raz akcja odbyła się w 1989 roku w Sydney (Australia). Wzięło w niej udział 40 tysięcy mieszkańców. Jej koordynatorem była organizacja społeczna Clean up Australia. Polska do Sprzątania Świata przyłączyłasię 1 994 roku, z inicjatywy Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, członkowie organizacji ekologicznych, harcerze oraz ochotnicy. Chociaż coraz więcej ludzi uświadamia sobie jak ważne jest dbanie o środowisko to duża część społeczeństwa dalej nie zdaje sobie sprawy jak ogromny jest to problem. Dla przykładu pozostawione w lesie śmieci pozostają tam przez bardzo długi okres czasu. Puszka aluminiowa czy plastikowa butelka potrzebują aż 300-400 lat aby ulec rozkładowi. Dlatego najpierw zastanówmy się zanim wyrzucimy coś na ziemię.

Hasła przewodnie ostatnich lat:

 2011 – Lasy to życie - chrońmy je

 2012 – Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę

 2013 – Odkrywamy czystą Polskę

 2014 – Turysto! Szanuj środowisko!

 2015 – Wyprawa-poprawa

Segregacja odpadów – metoda usprawniająca utylizację i przetwarzanie odpadów.

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. W tym 124 milionów tom to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych  rocznie, w samej zaś Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok.

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych  gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub segregacja kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych.

Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych.

Bądźmy rozsądni szanujmy naszą planetę , bo śmiecąc szkodzimy nie tyko sobie, ale też wszystkim ludziom i zwierzętom wokół nas.

Justyna Wilk - Szkolny Zespól Redakcyjny 


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster