Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Podsumowanie Konkursów 2014/2015

  Nadszedł czas na podsumowanie konkursów, które odbyły się w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.

galeria zdjęć: p>Podsumowanie Konkursów w II półroczu 2015

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzech konkursach ogólnopolskich: Olimpus, Panda i Albus.

Konkurs Olimpus odbył się z matematyki. Startowało w nim 84 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:

Klasy pierwsze – Kamil Miśkowiec  V m. w kraju – tytuł laureata

Łukasz Paździerz  VI m. w kraju

Michał Juszczyk   IX m. w kraju – wszyscy uczniowie z klasy Id,

Klasy drugie – Karol Haberek  IId – III m. w kraju – tytuł laureata

Katarzyna Wójtowicz IIf – V m. w kraju

Łukasz Dubiel IIf – VII m. w kraju

Jakub Hałucha IIa – IX m. w kraju,

Klasy trzecie – Joanna Kozik IIIe – V m. w kraju – tytuł laureata

Anna Zając IIIf – X m.

Anna Kalisz IIIg – X m. w kraju.

 

Laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II została Agnieszka Hudyma IIIf.

 

Ogólnopolski Konkurs Panda odbył się z chemii, fizyki i j.niemieckiego. Wzięło w nim udział 160 uczniów.

Z chemii dyplom wyróżnienia otrzymuje Monika Gicala  IIIb – VIII m. w kraju

Z fizyki dyplomy laureata otrzymują  Daniel Dybaś  IIIg – I m. w kraju, Anna Kalisz  IIIg – III m. w kraju

Anna Zając  IIIf – V m. w kraju, Krzysztof Cieślicki  IIIh – V m. w kraju.

 

Dyplomy wyróżnienia za zajęcie miejsca od VII do VIII w kraju otrzymują: Łukasz Dubiel IIf, Olga Błażowska IIf, Kamil Gajewski III h ,  Konrad Pawlik IIIg.

 

Natomiast z języka niemieckiego laureatem został

Michał Babiarz IId – V m. w kraju, a dyplomy wyróżnienia za miejsca od VII do X w kraju otrzymują:

Martyna Jarecka IId, Dominik Zbaraża IId, Weronika Jarecka IIe, Marlena Łopatkiewicz IIe,

Zuzanna Skiba Id.

 

W konkursie Albus w kategoriach; biologia i chemia startowało 102 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali:

z biologii – Julia Dołęga IId – dyplom wyróżnienia

z chemii – Łukasz Paździerz Id – X m. w kraju – dyplom laureata, Sylwia Kołodziej Id – X m. w kraju – dyplom laureata.

 

Natomiast dyplom wyróżnienia otrzymują:

Anna Kuźniar Id, Magdalena Stachacz If, Marek Patrzałek Ig.

 

W tym roku odbyło się kilka konkursów szkolnych.

Konkurs z matematyki dla uczniów klas I i II:

klasy pierwsze – Łukasz Paździerz Id – I m, Miłosz Buba Id – II m, Grzegorz Zięba Id – II m, Aleksandra Potempa Id – II m, Michał Juszczyk Id – III m, Adam Górka Ig – III m.

Wyróżnienia otrzymują Kamil Miśkowiec i Zuzanna Skiba – Id oraz Aleksandra Nowosielska Ia.

W kategorii klas drugich zwyciężyli: Antoni Koś IId – I m, Karol Haberek IId – II m, Katarzyna Wójtowicz IIf – III m.

Wyróżnienia otrzymują: Olga Błażowska IIf, Tomasz Mrówka i Kamil Berkowicz IId, Michał Forystek IIf.

Z chemii odbyły się 4 konkursy:

Szkolny Konkurs Chemiczny dla klas I,II i III.

W kategorii klas pierwszych laureatami zostali: Joanna Owsiak Ia – I m, Grzegorz Czarnecki Ib – II m,

Joanna Krzyszczuk Id – III m.

W kategorii klas drugich zwyciężyli: Łukasz Dubiel IIf – I m, Olga Błażowska IIf – II m, Katarzyna Wójtowicz IIf – II m.

Najlepszymi w klasach trzecich okazali się:

Monika Gicala IIIb – I m, Anna Kalisz IIIg – II m, Kamil Gajewski Iii, Daniel Kiełtyka IIIb    III m.

Zapraszamy na środek po odbiór dyplomów i nagród z rąk pana dyrektora.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Ignacego Łukasiewicza:

Tytuły laureatów uzyskali:

Martyna Nowak IIIe, Wiktoria Furmanek, Małgorzata Wójcik IIId, Aleksandra Zaremba, Szymon Budziak

Anna Kuźniar Id, Łukasz Paździerz

Kolejny konkurs z chemii, to Konkurs Ekologiczno-Językowy PRO-ECO.

W kategorii klas pierwszych miejsca zdobyli: Katarzyna Majka If – I m,

Kacper Mucha Id – II m, Iwona Bracik Ie – III m.

Laureaci klas drugich, to: Katarzyna Krysa IIe – I m, Marlena Łopatkiewicz IIe – II m, Natalia Wajda IIe – III m.

Natomiast pośród klas trzecich najlepszymi zostali:

Martyna Nowak IIIe – I m, Anna Kalisz IIIg – II m, Julita Wajler IIIe – III m.

 

Ostatni konkurs z chemii, to konkurs plastyczny „Zdrowe przekąski w sklepiku szkolnym”.

W konkursie miejsca odpowiednio zajęli: Kornelia Rozpara Ie – I m, Aleksandra Stec IIh – II m.

Jessica Więcek IIIe – III m.

 

W Szkolnym Konkursie Biologicznym wyróżnili się następujący uczniowie: Julia Dołęga IId – I m,

Łukasz Dubiel IIg – II m, Michał Forystek IIf – III m.

 

Dla uczniów klas I i II odbył się Szkolny Konkurs z Fizyki. Laureatami konkursu zostali:

Klasy pierwsze – Kamil Miśkowiec Id – I m, Marek Patrzałek Ig – II m, Łukasz Paździerz Id – III m.

Klasy drugie –     Łukasz Dubiel IIf – I m, Kacper Tylutki IId – II m, Michał Owsianka IId – III m.

 

W Szkolnym Konkursie Geograficznym „ Siedem Cudów Polski” zorganizowanym dla klas trzecich miejsca zdobyli:

Jessica Więcek IIIe, Adrianna Górka IIIg  I m, Agnieszka Stój Ig , Martyna Nowak IIIe  - II m,

Julia Żarnowska Iii, Gabriela Buś IIIg  -  III m.

 

Po raz trzeci odbył się Powiatowy Konkurs Poezji Lirycznej. W etapie szkolnym wyróżnienie otrzymuje Jakub Tocki IIa.

 

W Szkolnym Konkursie Tłumaczenia Poezji Niemieckiej „Eine Perle unter den Gedichten” miejsca odpowiednio zajęli:

Anna Kalisz IIIg – I m, Olga Błażowska IIf – II m, Julia Dołęga IId – III m.

 

Wyróżnienia otrzymują: Wiktoria Furmanek IIId, Szymon Syzdek IId, Martyna Nowak IIIe

Milena Rzońca IIIb

 

Z języka angielskiego zorganizowano dwa konkursy.

 

Konkurs Wiedzy dla klas I i II – gdzie laureatami zostali:

w klasach pierwszych – Kamil Miśkowiec Id , Katarzyna Majka If  - I m.

Radosław Chudy Ig – II m, Kacper Mucha Id – III m, Julia Kobak IIe

W klasach drugich – Katarzyna Krysa IIe – I m.

Hubert Dacyl IId  - II m, Barbara Wnęk IIe, Kacper Opiela IId  - III m.

 

W Konkursie „Najlepszy Kaligram”  nagrody zdobyli:

Katarzyna Ślusarczyk IIb – I m, Sandra Gajda If – II m, Zofia Krupa If – III m.

 

Wyróżnienia otrzymują zaś: Martyna Młotek IIc, Agnieszka Szerląg Ie, Aleksandra Stec IIh

 

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Książka w roli głównej”. W konkursie zostali nagrodzeni:

Wiktoria Furmanek IIId – I m, Gabriela Wnęk IIe – II m, Martyna Nowak IIIe – III m.

Wyróżnienia otrzymali: Joanna Gumienna IIId, Anna Rak Iii, Aleksandra Zaremba IIId

 

Odbyła się już trzecia edycja Konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas I, II i III.

W kategorii klas pierwszych miejsca zdobyli: Łukasz Paździerz Id – I m, Paweł Buczyński Id – II m.

Katarzyna Majka If – III m.

 

W klasach drugich zwyciężyli: Karol Haberek IId – I m, Marlena Łopatkiewicz IIe – II m., Antoni Koś IId

Tomasz Mrówka IId      III m.

 

W klasach trzecich czołowe miejsca zdobyli: Konrad Pawlik IIIg – I m., Anna Kalisz IIIg – II m.,

Martyna Nowak IIIg – III m.

 

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny „Naftą malowane”. Najlepszymi w konkursie okazali się:

Oliwia Madej IIIf – I m., Kamila Garnczarska IIIf – II m., Kinga Niebieszczańska Ig – III m.

Uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę na zawodach sportowych:

 

Małgorzata Wójcik IIId

Kamila Hap IIId

Oliwia Madej IIIf

Paulina Haluch IIIa

Aleksandra Szmigiel IIIe

Julia Sokołowska IIIc

Oliwia Bolek IIIg

Krzysztof Madej IIIa

Estera Wojtunik IIIc

Dawid Czyżowicz IIId

Kacper Konieczny IIId

Adriana Górka IIIg

Monika Juszczyk IIIh

Diana Pięta IIf

Natasza Błażowska Ig

Emilia Kazanecka Ig

Dawid Drążkiewicz IIf

Mateusz Cyntler IIf

Paweł Kiszka IIa

Maciej Sowa IIh                                

Olga Błażowska IIf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniów klas trzecich , którzy szczególnie wyróżnili się  pracą w Samorządzie Szkolnym. Są to:

Karolina Paściak, Aleksandra Krać , Julia Żółtek, Jakub Kasprzyk, Natalia Biel, Karolina Kosiba                                                               

                                              

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster