Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

 

 

10 grudnia w auli Gimnazjum nr 1 odbyła się XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Olimpiada ma na celu rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia,inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych jest jak wiadomo procesem długotrwałym, wymagającym systematycznej i wielokierunkowej edukacji oraz promowania zasad zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym.Olimpiada składała się z dwóch części – testu teoretycznego nt. zdrowego stylu życia i tzw. akcji prozdrowotnej, przeprowadzanej przez jej uczestników w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Na podstawie oceny wyników, jakie uczniowie uzyskali na obu polach rywalizacji jury przyznało następujące miejsca:

 

 

W kategorii gimnazjów:

I m. Oliwia Bolek - Gimnazjum nr 1 w Jaśle

II m. Sabina Czech - Gimnazjum w Brzyskach

III m. Katarzyna Kurowska - Gimnazjum w Bączalu Dolnym

IV m. Weronika Wilczak Gimnazjum nr 4 w Jaśle

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I m.  Natalia Madej I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

II m. Daniel Szpak  Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

III m. Iwona Gierlicka II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

IV m. Dorota Dranka Zespół Szkół Rolniczych w Trzcinicy

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster