Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Młodzi Matematycy w Kielcach

 W dniach 18 ? 21  marca bieżącego roku  laureaci XIII Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, uczestniczyli w  czterodniowej wycieczce edukacyjnej w ramach projektu Szkoła Młodych Matematyków. Organizatorem Szkoły było Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle, zaś sponsorami Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie oraz Burmistrz Miasta Jasła. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali czapeczki i koszulki z logo firmowym PGNiG ufundowane przez Gazownię Jasielską.
 Tegoroczna Szkoła Młodych Matematyków zorganizowana została w Kielcach  i okolicy. Jej zadaniem było: rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami ścisłymi, kształcenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, poznawanie historii ojczystej i dziedzictwa narodowego, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i właściwych zachowań w różnych sytuacjach oraz promocja naszego miasta i powiatu.
 Pierwszego dnia, w drodze do Kielc, w pobliżu Chęcin w Górach Świętokrzyskich, młodzi matematycy zwiedzili wapienną jaskinię Raj ? jedną z najbardziej znanych i najpiękniejszych jaskiń krasowych w naszym kraju. Podziwiali dobrze zachowaną szatę naciekową, niepowtarzalne skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu.

W Chęcinach uczniowie zobaczyli ruiny zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV wieku. Spacerowali uliczkami  miasteczka, w którym   zachował się układ urbanistyczny z dwoma rynkami oraz zespół franciszkański ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. W Niemczówce - słynnej, zabytkowej kamieniczce mieszczańskiej z końca XVI w. uczniowie oglądnęli film, który przybliżył im historię zamku chęcińskiego i okolic.
W Podzamczu Chęcińskim zwiedzili  Regionalne Centrum Naukowo ? Technologiczne znajdujące się w odrestaurowanym barokowym pałacu starosty chęcińskiego. Obiekt ten otoczony jest pięknym ogrodem włoskim.  Do zespołu pałacowego należą także stawy oraz brama wjazdowa w kształcie łuku triumfalnego, wzniesiona na powitanie króla Jana III Sobieskiego wracającego z Wiednia.
W Oblęgorku młodzież zwiedziła pałacyk ofiarowany Henrykowi Sienkiewiczowi przez naród polski z okazji jubileuszu 25 - lecia pracy twórczej. We wnętrzu muzeum podziwiała dary przekazane nobliście przez społeczeństwo oraz eksponaty związane z życiem pisarza,  jego dorobkiem oraz epoką, w której tworzył.  Na piętrze pałacyku młodzież obejrzała wystawę biograficzno ? literacką z unikatowymi zdjęciami, dokumentami, pamiątkami przywożonymi z podróży oraz utworami pisarza wydanymi w różnych językach.
W Bartkowie zobaczyli dąb Bartek - jeden z najstarszych dębów w Polsce; od 1954 r. chroniony jako pomnik przyrody.

 Drugiego dnia uczestnicy wycieczki  zwiedzali kieleckie zabytki. Na Wzgórzu Zamkowym  obejrzeli  XVII wieczny pałac biskupi i wczesnobarokową Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przebywali na terenie Kadzielni ? ścisłego  rezerwatu przyrody nieożywionej, gdzie znajduje się największe skupisko jaskiń na kielecczyźnie (26), także amfiteatr i  tarasy widokowe. W parku miejskim zobaczyli  staw, pomniki Stefana Żeromskiego oraz patrona parku - Stanisława Staszica. Zwiedzili również Muzeum Wsi Kieleckiej, znajdujące się w  dworku Laszczyków, który jest ostatnim drewnianym obiektem tego typu na terenie miasta.
Towarzysząca wycieczce pani przewodnik przez trzy dni szczegółowo opowiadała o historii, zabytkach i szacie roślinnej ziemi kieleckiej. 
Po południu na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego na Wydziale Matematyczno ? Przyrodniczym  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych. W planetarium poznawali tajniki nieba, zwiedzili również obserwatorium astronomiczne. W Zakładzie Ochrony i Kształtowania Środowiska mieli możliwość oglądania rafy koralowej. Uczestniczyli też w wykładzie prof. Adama Idzika, który omówił zagadnienie  mostów królewieckich Leonharda Eulera  oraz zagadnienie czterech barw prowadzące do  Teorii grafów.

Następnego dnia w miejscowości Święta Katarzyna młodzież zwiedziła Muzeum Minerałów i Skamieniałości - jedną  z największych w Polsce  kolekcji okazów pochodzących nie tylko z Gór Świętokrzyskich, ale także z całego świata. Zobaczyła tutaj  różne odmiany kwarcu i skaleni, rudy metali, a także najrzadsze i najszlachetniejsze minerały:  rubiny, szafiry i szmaragdy,  kolekcję malachitów z Konga oraz wyjątkowy okaz kryształu górskiego z Arkansas, ważący 100 kilogramów. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak szlifuje się kamienie szlachetne, gdyż przy muzeum działa szlifiernia krzemienia pasiastego. W Św. Katarzynie młodzi matematycy zwiedzili jeszcze klasztor bernardynek oraz XIX  wieczną kapliczkę św. Franciszka przy drodze prowadzącej na Łysicę. Mogli napić się ze źródełka wypływającego poniżej kapliczki wody, uznawanej przez miejscową ludność za leczniczą.
Na terenie  Świętokrzyskiego Parku Narodowego podziwiali największą atrakcję turystyczną - Zespół Klasztorny Benedyktynów - Święty Krzyż, który znajduje się na Łysej Górze, drugim co do wysokości wzniesieniu Gór Świętokrzyskich.  Od średniowiecza miejsce to było ośrodkiem kultu związanego z przechowywanymi tu relikwiami Krzyża Świętego.
Na szczycie obejrzeli  także: skalne rumowisko  charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich, tzw. gołoborze, ścisły rezerwat przyrody obejmujący las jodłowo-bukowy, muzeum parku narodowego  oraz Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze  o wysokości 157 m.
Wieczorem młodzi matematycy obejrzeli film 3D Pan Peabody i Sherman, który dostarczył im niezapomnianych wrażeń.
 Ostatniego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili Zespół Pałacowo ? Parkowy w Kurozwękach.
Właściciel pałacu - Jan Marcin Popiel  prowadzi tutaj działalność gospodarczo-hotelarsko-turystyczną  z wieloma atrakcjami plenerowymi. W części zamkowej znajdują się pokoje  hotelowe, restauracja  i sale muzealne. Wokół odnowionego zamku rozciąga się stary, przecięty rzeczką park, w nim oranżeria z kawiarnio-cukiernią. Na uboczu znajduje się miejsce rozrywki dla dzieci z placem zabaw, mini zoo, zjeżdżalnią linową oraz paintballem. W dali usytuowana jest jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich, które młodzież obejrzała z bliska w ramach safari. Zwiedzili również sale muzealne, taras widokowy, krużganki, dziedziniec, park oraz lochy pełne tajemnic, a w stylowej jadalni zjedli smaczny obiad.
W ramach Szkoły Młodych Matematyków młodzież uczestniczyła w konkursach matematycznych w poszczególnych grupach wiekowych, rozwiązywała quizy o życiu i działalności Hugona Steinhausa, Ignacego Łukasiewicza, Jana Kochanowskiego oraz Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Wykonywała również plakaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz foldery promujące Szkołę Młodych Matematyków i jej sponsorów. Wszystkie konkursy kończyły się podsumowaniem oraz rozdaniem dyplomów i cennych  nagród rzeczowych. W ramach zajęć integracyjnych odbył się wieczorek zapoznawczy połączony z wyborem Miss i Mistera Młodych Matematyków.
 Uczestnictwo w SzMM było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Na kartach Kroniki SzMM uczniowie wyrazili swą wdzięczność i podziękowania dla sponsorów, a także nadzieję na kontynuację tego przedsięwzięcia.

Galeria zdjęć:

Szkoła Młodych Matematyków 2014

 

Urszula Zoła
 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster