Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Czy Magurski Park Narodowy podąża z duchem czasu?

Magurski Park Narodowy założony w 1995 r. i jest jednym z najmłodszych parków w Polsce. r. Zajmuje się ochroną licznych gatunków roślin i zwierząt. Pracownicy starają się przybliżyć turystom wspaniały świat fauny i flory poprzez promocję parku i jego zasobów przyrodniczych. Magurski Park Narodowy wykorzystuje wiele form promocji mających na celu zachęcenie potencjalnych turystów do poznania piękna przyrody i ochrony środowiska. Jedną z ciekawych form promocji jest prowadzenie przez park ośrodka edukacyjnego, do którego przyjeżdżają uczniowie ze szkół. Na zajęciach młodzi ludzie poznają faunę i florę Beskidu Niskiego i dowiadują sie jak ją chronić. Następnie mają okazję obejrzeć to, czego dowiedzieli się na zajęciach teoretycznych. Inną formą promocji jest prowadzenie wolontariatu, do którego może dołączyć każdy, kto chce działać świadomie na rzecz innych ludzi i środowiska. Prace wykonywane przez uczestników wspierają realizację celów, dla których został powołany MPN. Wolontariusze pomagają w ochronie roślin i zwierząt żyjących w Magurskim Parku Narodowym oraz w akcjach prowadzonych przez park. Przybliżają też dzieciom i młodzieży wiedzę o MPN, jeżdżąc do szkół i prowadząc w nich zajęcia.Aby zainteresować młodych ludzi Beskidem Niskim organizowane jest wiele konkursów przyrodniczych, głównie plastycznych i fotograficznych. W ten sposób młodzież poznaje życie i zwyczaje zwierząt oraz zdobywa wiedzę o bogatej roślinności tego obszaru. Dzięki temu rozumie, że warto ją chronić. Pracownicy parku wytyczają coraz więcej szlaków pieszych, by odwiedzający to miejsce turyści mogli podziwiać środowisko niezmienione przez człowieka    i chronione przed jego szkodliwymi działaniami.Jedną z wielu form promocji jest prowadzona strona internetowa, na której każdy może zapoznać się z historią parku, podejmowanymi tu działaniami i prowadzonymi przez pracowników parku akcjami. Strona zawiera mnóstwo zdjęć przedstawiających rośliny  i zwierzęta żyjące na tamtym obszarze.Rokrocznie wydawane są również kalendarze ze zdjęciami MPN oraz plakaty ukazujące jego piękno. Tworzone są tez foldery zawierające informacje o parku, jego florze i faunie oraz działalności. Na odwrocie każdej mapy terenu umieszczane są opisy przyrody parku.Dzięki tym działaniom MPN jest skutecznie promowany, a wszyscy mogą poznawać piękno przyrody tam występującej i przyczyniać się do jego ochrony.Różnorodność form promocji sprawia, iż mieszkańcy Podkarpacia mają możliwość rekreacji i wypoczynku w najbliższej okolicy. Należą do nich : targi turystyczne , maratony czy rajdy. W związku z tym, że odnoszą one sukces warto, by nasz park był również promowany w ten sposób. Doskonałą formą promocji byłoby stworzenie szlaków rowerowych oraz konnych. Dzięki temu MPN stanie się bardziej przyjazny ludziom.  

Projekt pt. ?Jak skutecznie promować Magurski Park Narodowy? ??- Jasielska Liga Naukowa z Lotosem- wykonany przez uczennice Gimnazjum nr 1 w Jaśle :Marianna Jopek, Izabela Świątek, Monika Gicala.Opiekun mgr Ewa Smoszna


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster