Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Święto Konstytucji 3 Maja

Opowiedz nam moja Ojczyzno,

jak matka dzieciom ciekawym,

O latach znaczonych blizną,

O wiekach chwały i sławy.

 

Święto Konstytucji 3Maja zostało ustanowione pod koniec osiemnastego wieku. 3 Maja 1791 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił drugą na świecie ustawę regulującą organizację władzy państwowej, prawa i obowiązki obywateli. Taką ustawę zasadniczą nazywamy Konstytucją. Najważniejsze postanowienia Konstytucji to: zniesienie wolnej elekcji- czyli zasad , zgodnie z którymi szlachta wybierała swojego króla, zerwanie przywilejów liberum veto - uchwały miały być wprowadzane większością głosów; nadanie większych praw mieszczanom, unowocześnienie urzędów państwowych.

A jak ciebie ktoś zapyta,

Kto ty jesteś? skąd ty rodem?

Mów, żeś z tego łanu żyta,

żeś z tych łąk , co pachną miodem

Mów,że jesteś z takiej chaty

co piastowską chata była,

żeś z tej ziemi, której kwiaty

gorzka rosa wykarmiła.

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster