Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Jeżdżę z głową!

Gimnazjum nr 1 w Jaśle jako jedna ze 100 szkół gimnazjalnych w Polsce została wybrana do projektu edukacyjnego ?Jeżdżę z  głową? organizowanego przez Bank BGŻ. Program powstał z myślą o uczniach z mniejszych miejscowości, którzy chcieliby zaangażować się    w zwiększenie bezpieczeństwa na drogach w swoich lokalnych środowiskach.
      Akcja zaczęła się w lutym i potrwa do końcu bieżącego roku szkolnego. Naszą szkołę reprezentuje 58 uczniów z klas Ig i IIi  pod kierunkiem pana Zbigniewa Bizonia.      
      W marcu uczestnicy projektu przeprowadzili ankietę lokalną na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sprawdzili wiedzę respondentów o przepisach panujących na jezdni oraz sondowali stan bezpieczeństwa dróg w gminie. Na pytania zgodziło się odpowiedzieć 275 dorosłych mieszkańców Jasła i okolic, w tym 145 kierowców, 30 rowerzystów  i 100 pieszych.
      Wyniki ankiet okazały się niezadowalające. Respondenci nie zdali sprawdzianu ze znajomości przepisów Kodeksu Drogowego. Mieli kłopot szczególnie z pytaniami na temat praw i obowiązków rowerzysty, między innymi jak wyposażony powinien być rower, kiedy rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące samochody lub kiedy dwóch rowerzystów nie może jechać obok siebie.
      Z ankiety można wyciągnąć również pozytywne wnioski. Pierwszy to taki, że zdecydowana większość respondentów czuje się bezpiecznie jako piesi w swojej okolicy, drugi ? drogi są odpowiednio oświetlone. Ankietowani zwrócili uwagę na problemy, jakimi są:
- nadmierna prędkość niektórych uczestników ruchu drogowego,
- niebezpieczne skrzyżowania,
- mała ilość patroli policyjnych, 
- słabe oznakowanie dróg i ścieżek rowerowych.
      Uczniowie poprosili respondentów o wskazanie grupy użytkowników dróg, która najczęściej łamie przepisy. Ponad 55 % wskazało kierowców. 8 maja w czasie Święta PCK zostały zaprezentowane plakaty promujące bezpieczną jazdę.
      Mamy nadzieję, że hasło ?Jeżdżę z głową? zawsze będzie mottem dla rowerzystów, kierowców, a słuszna idea programu, jaką jest wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach, będzie się rozprzestrzeniać i trafiać do jak największej liczby osób.
Anna Dyląg, Agnieszka Morajda

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster