Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Dlaczego bezpański?

We wrześniu 2010 roku Gimnazjum nr 1 zostało zakwalifikowane do ponadregionalnego programu e-Akademia Przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, które pomogą uczniom w rozwoju zdolności i osobowości. Projekt będzie realizowany w szkole przez 3 lata  od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013. Wszystkie klasy drugie biorące w nim udział, przerabiają dodatkowe lekcje i  rozwiązują testy na stronie internetowej  e-Akademii Przyszłości.
W 2011 roku klasa 2G kontynuowała realizacje projektów edukacyjnych. Uczniów podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa, której przewodzi Anna Gawłowska, realizuje projekt pt.,, Dlaczego bezpański ? ? opiekunem tej grupy jest Jolanta Myśliwiec. Projekt drugiej grupy, której liderką jest Weronika Zoła, nosi tytuł ? Ocalić od zapomnienia? opiekunem tej grupy jest Leokadia Wróbel.
Niniejsze rozważania poświęcone są projektowi ?Dlaczego bezpański??.  W skład tej grupy wchodzi 14 uczniów.
 Celem projektu jest zwrócenie ludziom uwagi na to jak traktujemy psy oraz pomoc naszym małym braciom. Według statystyk liczba bezdomnych psów w 2007 roku w województwie podkarpackim wynosiła 1233. Niestety ta liczba wciąż rośnie. Ważne jest dla nas, aby pies nie był traktowany jak przedmiot. Jeżeli tego nie dostrzegamy, należy tylko uważniej rozejrzeć się dookoła, a zobaczymy, że jest to bardzo poważny problem globalny. Pies to wypróbowany i niezawodny przyjaciel człowieka. Spełnia on służebną rolę jako przewodnik ociemniałych, ratownik górski i wodny, wykrywacz narkotyków, tropiciel przestępców, itp. Znane jest korzystne oddziaływanie zwierząt, a szczególnie psów, na zdrowie i samopoczucie człowieka, polegające na spadku napięcia, obniżaniu ciśnienia krwi, zaspokajaniu potrzeb uczuciowych ich właścicieli. Utrzymywanie więzi emocjonalnych z psem zalecane jest szczególnie dla ludzi po zawale serca (dogoterapia). Na ogół ludziom towarzyszy przekonanie o wyższości człowieka nad światem zwierzęcym. Przekonanie to prowadzi do nie liczenia się z prawami zwierząt i ,co za tym idzie, do fatalnego ich traktowania. Postępowanie takie budzi poważny sprzeciw nie tylko ekologów, którzy rozumieją rolę zwierząt w środowisku naturalnym, ale także tych ludzi, którzy wiedzą, że dobre traktowanie zwierząt świadczy o poziomie ich kultury i wrażliwości. Wiemy to także i my, dlatego staramy się pomóc tym małym istotom. Problem ten sprowadza się do faktu, że zwierzęta trzymane są na łańcuchu, w schroniskach o bardzo dużym zgęszczeniu, co wywołuje ich agresję i stres. Ponadto często spotykamy psy niedożywione, a środki masowego przekazu informują nas o nieludzkim ich traktowaniu. Pies jest niejednokrotnie zabawką dla dziecka, a gdy zwierzę przestanie być miłą atrakcją, wyrzuca się go, nie myśląc o jego dalszym losie. Właśnie dlatego nasza grupa podjęła się tego zadania. Próbujemy zmienić tą smutną rzeczywistość tu w Jaśle. Uczniowie dobrowolnie po lekcjach realizują cele i założenia tego programu. Dzięki pomocy Urzędu Miasta Jasła , grona pedagogicznego Gimnazjum nr 1 oraz wsparciu sponsorów możemy pomóc tym małym istotom. Pod koniec maja nastąpi prezentacja projektów i przedstawienie ich na forum szkoły.


Anna Gawłowska

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster