Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

REGULAMIN XII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW  GIMNAZJÓW


1. Konkurs jest organizowany przez nauczycieli polonistów Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
2. Rywalizują w nim uczniowie gimnazjów z terenu Jasła i powiatu jasielskiego.
3. W XII edycji konkursu biorą udział zawodnicy wyłonieni w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji.
4. Zgłoszenia pisemne trzyosobowych zespołów prosimy przesłać na karcie zgłoszeniowej na adres szkoły lub faksem do 7  maja 2012 roku
 (fax -  13  446 36 74)
Gimnazjum nr 1 , ul. Czackiego 2 , 38-200 Jasło
5. Eliminacje powiatowe przeprowadza powołana przez organizatora komisja.
6. Konkurs odbędzie się 10 maja 2012 r.                             i obejmował  będzie dwa etapy:
      - etap I     -  1000 ? 1045 ? test
      - etap II  ?  1115   ? 1215 ? dyktando
7. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie
     internetowej szkoły  - www.gim1jaslo.edu.pl                           
     w terminie 7 dni od daty konkursu

Karta zgłoszeniowa
XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Szkoła:  
Adres , telefon : 
Imiona  i  nazwiska uczestników :  1.  2.  3.
Imię i nazwisko opiekuna : 
 
 
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster