Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Matematyczny

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas III

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów powiatu jasielskiego. Konkurs odbędzie się 16 maja 2012 r o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle. Czas pracy uczniów wyniesie 90 min. Zestaw zadań konkursowych będzie składał się z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych. 

Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Tematyka:

Tematyka zadań obejmować będzie wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla gimnazjum z zakresu matematyki, z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych dotyczących przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Literatura:

Podręczniki i zbiory zadań dla gimnazjum.

Propozycje zadań ( 5 zadań zamkniętych i 1 zadanie otwarte ) należy przesłać do 30 kwietnia 2012 r. na adres organizatora z dopiskiem ,,Konkurs matematyczny - propozycje zadań". Do tego dnia należy też dostarczyć listy uczniów biorących udział w konkursie ( średnio 1 osoba z oddziału) wraz z adresem internetowym, na który zostaną przesłane wyniki uzyskane przez reprezentantów.

Zwycięzców konkursu wyłoni komisja składająca się z trzech nauczycieli Gimnazjum nr 1 i dwóch nauczycieli z gimnazjów biorących udział w konkursie. Dyplomy i nagrody przyznaje się finalistom na podstawie liczby zdobytych punktów. Rozdanie nagród nastąpi po poprawie prac.

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster