Gimnazjum nr 1 w Jaśle

XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny,, Czyste środowisko - czysta woda"

Cele konkursu:

- popularyzowanie wiedzy o środowisku i jego zagrozeniach,

-kształtowanie odpowiedniej postawy wobec postępującej degradacji środowiska,

- uśwdamianie koniecznosci działań na rzecz poprawy stanmu środowska

Regulamin konkursu

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 1 w Jaśle oraz Urząd Miasta Jasła

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjualnych z powiatu jasielskiego

Każda zgłoszona szkoła typuje dwuosobową drużynę, która opdpowiada na wylosowane pytania, rozwiązuje krzyżówkę i podejmuje się innych zadań praktycznych

Zgłoszenia w formie pisemnej należy przesyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres:

Gimnazjum nr 1 w jasle, ul. Czackiego 2, 38 - 200 Jasło

lub droga elektroniczną:

e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel/fax (0-13) 446 36 74

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2012 r.

Termin konkursu 30 .04. 2012 r. o godz. 10.00

Przebieg konkursu:

Zmagania drużyn przebiegac będą w dwóch etapach:

I etap - pisemny: Uczniowie rozwiązują test, krzyżówkę , rozpoznają organizmy wodne, dopasowują opisy

II etap - ustny: uczniowie odpowiadają na trzy wylosowane przez siebie pytania

Polecana literatura:

E. Pyłka - Gutowska ,, Ekologia z ochroną środowiska" Część 1 . Ekologia ( str. 11 - 73; bez biomów), Część 2. Ochrona środowiska przyrodniczego - zanieczyszczenia i ochrona wód ( str. 112- 132)

A. Stańczykowska ,, Szkolny monitoring wód metodą bioindykacji", Ekologia naszych wód - Ekosystemy słodkowodne. Jeziona ( str. 120 - 146)"

St Wróbel ,, Szkolany monitoring wody"

P. Kułakowski ,,szkolny monitoring wody i ochrona wós śródlądowych"

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozdanie nagród i podsumowanie nastąpi w dniu konkursu. Wyniki konkursu zotsaną także ogłoszone na stronie interenetowej gimnazjum.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

      Formularz zgłoszeniowy


Pieczęć szkoły       

 

                                                                                                              ?????.??..Miejscowość, data

 

 

XIII wiatowy Konkurs Ekologiczny
?Czyste Środowisko ? Czysta Woda?
Organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Jaśle


Nazwa szkoły zgłoszonej do konkursu:
????????????????????????????????

Adres szkoły:
???????????????????.
???????????????????.

Telefon:
????????.

Imię i nazwisko ucznia:
1. ??????????????????
2. ??????????????????

Imię i nazwisko opiekuna:
???????????????????

 


??????????????..
          Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster