Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego

  Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego.

2. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch uczestników z każdego oddziału. W wyjątkowej sytuacji (np.: braku chętnych z klasy szóstej) szkoła może zgłosić uczniów klas piątych. W celu wyłonienia kandydatów nauczyciele języka angielskiego mogą przeprowadzić etap wewnątrzszkolny.

3. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:
Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej
ul Czackiego 2
38-200 Jasło
tel/fax 0134463674

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://gim1jaslo.edu.pl/

4. Zgłoszenia należy przesłać do  2 marca 2012 r.
5. Konkurs odbędzie się 8 marca 2012 r. w budynku Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej przy ul. Czackiego 2 w Jaśle o godz. 9.00 i będzie miał formę testu pisemnego.

Czas trwania konkursu 60 min.

6. Koszty dojazdu ponoszą szkoły biorące udział w konkursie.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Otwartych w Gimnazjum nr 1.

8. Laureaci konkursu, czyli uczniowie, którzy zajęli miejsce I ? V otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto 10 finalistów konkursu w przypadku kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 1 w Jaśle będzie miało pierwszeństwo  wyboru klasy z rozszerzonym językiem angielskim. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły.

9.Konkurs będzie sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, gramatykę, słownictwo, komunikację oraz podstawową wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych.
Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1.

W razie pytań lub wątpliwości zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Informacje można uzyskać u organizatorów konkursu tj. Karoliny Trybuś-Żychowskiej i Katarzyny Wierzgacz.

ZAKRES MATERIAŁU
Gramatyka

- czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
- stopniowanie przymiotników
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, tworzenie liczby mnogiej, some/any, much/ many/ a lot of
- tryb rozkazujący
- going to
- zaimki osobowe, dzierżawcze, w formie dopełnienia 
-  przyimki
- liczebniki porządkowe
- there is/are
- odmiana czasownika have got
- dopełniacz saksoński

Słownictwo

- kraje, narodowości
- moja rodzina
- świat zwierząt
- dom: pokoje, umeblowanie
- ubrania
- jedzenie
- sport
- rozrywka, hobby
- człowiek: części ciała, opis wyglądu
- zakupy
- szkoła
- określanie czasu: godziny, dni tygodnia, miesiące
- pogoda
- zdrowie
- zawody

Kultura krajów anglojęzycznych

Tematem przewodnim będzie motyw Australii.
Zakres materiału obejmuje podstawowe informacje dotyczące:
symboli, flagi, dużych miast
sławnych ludzi kultury, literatury, filmu, sportu, np. Nicole Kidman, Peter Weir
podstawowych faktów historycznych i geograficznych

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster