Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Młodzież Przeciw Przemocy

 Liderzy młodzieżowi pod opieką pedagoga szkolnego opracowali i zrealizowali przedsięwzięcie profilaktyczne Młodzież przeciw przemocy .
30. 11. 2011 uczniowie 8 klas obejrzeli przedstawienie ?Nowa?, które zostało przygotowane przez zespół teatralny działający w gimnazjum.
Treść sztuki uwrażliwiała widzów na trudności  interpersonalne występujące w grupie rówieśniczej, gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia problemów, jak reagować na zachowania agresywne i autoagresywne.
Podkreślano, że warto realizować swoje marzenia, pasje mimo wystąpienia różnorodnych przeszkód.
1. 12. 2011 odbył się w MDK w Jaśle Powiatowy Przegląd Teatrów Profilaktycznych PRO-Scenki.
Zespół teatralny ?Po drugiej stronie lustra? wziął w nim udział i otrzymał za występ nagrodę ? drukarkę.
9. 12. 2011 gimnazjaliści odwiedzili pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego
Caritas (Hospicjum ).Po zaprezentowaniu spektaklu otrzymali gromkie brawa  oraz serdeczne podziękowania od widzów i kierownictwa placówki.
Do grupy liderów młodzieżowych, którzy działają na rzecz rówieśników, środowiska lokalnego należą:
Katarzyna Cierlak kl 3c,  Gabriela Duda kl3c,  Anna Leśniak kl3c, Zuzanna Midura kl3c ,Piotr Zima kl 2h, Mateusz Krzanowski kl 2h, Wojciech Hałucha kl 2i, Jakub Stępień kl 2f, Kamil Reczek, Łukasz Buczyński
Rozwijanie talentów, psychoedukacja, wolontariat są właściwymi kierunkami w zapobieganiu przemocy.
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster