Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Pasowanie na Gimnazjalistę 2011

 

 Święta Jadwigo Królowo

My uczniowie Gimnazjum nr 1 w Jaśle -  w obecności naszych Nauczycieli, Rodziców i Opiekunów - ślubujemy na ten sztandar: Swoją postawą i zachowaniem, codzienną pracą i nauką dawać przykład innym, dbać o dobre imię naszej szkoły, której Ty, święta Jadwigo - jesteś patronką

Ślubujemy!

Sumiennie wypełniać swe obowiązki, hartować swą wolę, serce i umysł tak, by nigdy nie zawieść zaufania naszych Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli i Wychowawców.

Ślubujemy!

Z młodzieńczym zapałem służyć Bogu i Ojczyźnie, wierni dziedzictwu kulturowemu Ojców naszych, historii i tysiącletniej tradyci.

Ślubujemy!

Szanować godność ludzką, umacniać w sobie wiarę w dobro, sprawiedliwość , prawdę i pokój wśród Europy i świata.

Ślubujemy!

A zachęceni Twym pięknym przykładem, Światła mądrosci mieć odwagę.

Ślubujemy!

W czwartek 29 września 2011r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na gimnazjalistę. Wszyscy uczniowie pierwszych klas, w galowych strojach, stawili się w sali gimnastycznej i  podekscytowani zajęli miejsca obok swoich wychowawców. Uczniowie starszych klas wprowadzili sztandar, po czym chór, pod kierunkiem pani Lucyny Szarek, odśpiewał hymn szkoły. Marysia Lorens wspólnie z  Pawłem Suszkiem z 3g przybliżyli w skrócie biografię naszej patronki  św. Jadwigi Królowej. Punktem kulminacyjnym całej uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania. Dyrektor szkoły, pan Kazimierz Mikrut, zaprosił na środek przewodniczących klas pierwszych i odczytał akt przyrzeczenia. Nowi uczniowie powtarzali  głośno ?ŚLUBUJEMY?. Reprezentanci zostali symbolicznie pasowani na gimnazjalistów, za pomocą długiego ołówka. Po części oficjalnej przyszedł czas na popisy artystyczne pierwszoklasistów .Na początku wszyscy zebrani mogli zobaczyć jak w humorystyczny sposób, za pomocą horoskopów, przedstawiono typy nauczycieli z naszej szkole. Następnie wszystkie klasy pierwsze zaprezentowały się podczas występów artystycznych. Podziwiano popisy wokalne, instrumentalne, taneczne i aktorskie. Na uwagę zasługiwał skecz pt. ,,Lekcja matematyki?, a także autorskie ,rymowane , krótkie wierszyki. Na zakończenie dyrektor pogratulował udanych prezentacji.  ( zobacz galerię zdjęć: Pasowanie na Gimnazjalistę 2011 )

Dominika Pasterczyk ,Oktawia Sepioł   

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster