Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy Rok Szkolny 2010/2011. W tym roku szkolnym naszą szkołę ukończyło 237 absolwentów. 204 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, a 74 zostało wpisanych do Złotej Księgi za wybitne osiągnięcia. Należy przypomnieć, że aż 125 młodych osób dzięki wzmożonej nauce wypracowało średnia ocen 5,0 i więcej. Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 1 zostały też odpowiednio nagrodzone. Joanna Kiczek i Andrzej Pisarek otrzymali nagrodę Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Czarneckiego. Nagrodę Pani Senator RP Alicji Zając otrzymała Paulina Samborska, a nagrodę Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle otrzymali następujący uczniowie: Adrianna Arciszewska, Paulina Bizoń, Aleksander Gotfryd i Klaudia Mastej. Nagroda Rady Rodziców w tym roku została wręczona Krzysztofowi Maziarzowi.

zob. zdjęcia Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster