Gimnazjum nr 1 w Jaśle

e- Akademia Przyszłości. Projekty

We wrześniu 2010 roku Gimnazjum nr 1 zostało zakwalifikowane do ponadregionalnego programu e -Akademia Przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, które pomogą uczniom w rozwoju zdolności i osobowości. Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata ? od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013. Wszystkie klasy pierwsze biorące w nim udział, przerabiają dodatkowe lekcje i rozwiązują testy na stronie internetowej  e-Akademii Przyszłości.
Klasa 1G z Gimnazjum nr 1 w Jaśle została wybrana do realizacji projektów edukacyjnych. Uczniów podzielono na dwie grupy- każda zajmująca się innym problemem. Pierwsza grupa, której przewodzi Weronika Zoła, realizuje projekt pt. ?Jak rozwiązać problem naszych śmieci?. Projekt drugiej grupy, której liderem jest Eryk Kokoczka, nosi tytuł ?Przepraszam w czym mogę ci pomóc?.  Opiekunem obu grup jest wychowawczyni klasy - mgr Leokadia Wróbel.

Pierwsza grupa zajmuje się problemem zaśmiecania środowiska. W jej skład wchodzi dwunastu uczniów. Celem projektu jest propagowanie ochrony środowiska, kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży oraz promowanie selektywnej zbiórki odpadów, makulatury i baterii. Patrząc na zachowanie ludzi młodych, jest to zadanie niezwykle trudne. Zaśmiecanie środowiska jest jednym z największych problemów w Polsce i na całym świecie. Aby pomóc naszej planecie trzeba wzbudzić w ludziach odpowiedzialność za swoje czyny. W tym celu rozdawane są uczniom i rodzicom ankiety środowiskowe. Organizowany jest również konkurs dla klas trzecich o tematyce ekologicznej oraz akcje sprzątania świata. Grupa włączyła się także w działalność Ligii Ochrony Przyrody (LOP). Została podjęta współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej oraz wysłano listy z prośbą o dofinansowanie do zakupu niszczarek i koszy przeznaczonych do segregacji odpadów.
 Natomiast druga grupa pod przewodnictwem Eryka Kokoczki, zajmuje się problemem dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście. Głównym celem projektu jest poprawa kontaktów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich rówieśnikami oraz dodanie im pewności i wiary w siebie. Ważne jest, aby uświadomić niepełnosprawnej młodzieży, że nie są sami i że są instytucje, które starają się im pomóc. Zostały wysłane listy z prośbą do Urzędu Miasta oraz firm o dofinansowanie do budowy podjazdów dla wózków inwalidzkich. Członkowie grupy starają się również o środki materialne, dzięki którym potrzebująca dziewczynka z Gimnazjum nr 1 pojedzie na wycieczkę. Cała grupa organizuje zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle. Organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy integracyjne. Młodzież bardzo chce pomóc tym dzieciom, mimo że jednak nie jest to łatwe zadanie. ? Gdy pierwszy raz przyszłam do tego ośrodka, myślałam, że będzie to proste. Traktowałam to jako zwykłe zajęcia z dziećmi. Jednak okazało się, że nie jest to takie proste. Trzeba wykazać się dużą cierpliwością, zaangażowaniem i sumiennością. Nie można lekceważyć ich potrzeb i patrzeć na nich z góry Wszyscy musimy zrozumieć, że ludzie niepełnosprawni są pełnoprawnymi członkami naszego społeczeństwa.?- mówi jedna z członkiń grupy. Nie wszyscy podopieczni tego ośrodka to dzieci. Znajdują się tam osoby pełnoletnie. Nie mają one łatwo w życiu, trudno będzie im w przyszłości znaleźć prace, założyć rodzinę, wieść normalne życie. ?Naszym celem jest pokazać im, że nie są sami, że są ludzie, którzy chcą i mogą im pomóc?- mówi lider grupy.
         Pod koniec maja nastąpi prezentacja projektów i przedstawienie ich na forum szkoły.  Również grono pedagogiczne zaangażowało się w prace swoich podopiecznych. 

Anna Gawłowska

Weronika Zoła

Zapraszamy także do udziału w konkusie


Szkolny Konkurs ekologiczny 

 ?Czysty Śmieć?

Cele konkursu:
-budzenie wrażliwości na piękno przyrody
-popularyzowanie wiedzy o środowisku i jego zagrożeniach
-kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy: uczniowie klasy Ig Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle w ramach realizacji projektu dla e-Akademia Przyszłości.
Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III Gimnazjum nr 1 w Jaśle.


Termin konkursu: 30 maja 2011 roku  godz.800
Przebieg konkursu:
-konkurs jest jednoetapowy
-uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań
-prace będą oceniane tego samego dnia przez komisję składającą się z nauczyciela biologii, wychowawcy klasy Ig oraz dwóch uczennic tej klasy
-przewiduje się wyłonienie 10 laureatów konkursu

-w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego ucznia przewiduje się dogrywkę następnego dnia
-laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody
-rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 7 dni od daty konkursu
-rozdanie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego drugi semestr
Zgłoszenia: zapisy u nauczycieli biologii lub na tablicy przy ogłoszeniu o konkursie
Polecana literatura:
-podręcznik do biologii dla klasy 3 gimnazjum ?Puls Życia? Beaty Sągin i Marcina Sękasa wyd. nowa era,część: Ekologia, Ochrona Środowiska, Ochrona Przyrody
-?Ekologia z ochroną środowiska? Ewa Pyłka-Gutowska część: Ekologia

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster