Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Dzień Edukacji Narodowej 2010

14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Dzień ten ustanowiono 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków nauczyciela , upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Pełna, pierwotna nazwa komisji brzmiała : "Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca". Inicjatorem jej powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. KEN powstała po rozwiązaniu w w 1773 roku zakonu jezuitów, który do tej pory sprawował piecze nad edukacją w Rzeczypospolitej. W pierwszych latach działania komisja opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień pierwszy - szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z edukacją, jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób.

W Gimnazjum nr 1 cała społeczność szkolna świętowała Dzień Nauczyciela podczas uroczystej akademii, w czasie której uczniowie składali życzenia swoim pedagogom.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Dzień Nauczyciela 2010

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster