Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Program profilaktyczny ,,Razem przeciwko przemocy"

Rozwój cywilizacyjny motywuje młodzież i dorosłych do korzystania z dóbr technologii informacyjnej. Szybki przekaz i przetwarzanie informacji stworzył tzw. społeczeństwo informacyjne. Aby moc w łatwiejszy sposób wymieniać się informacją ludzie coraz częściej korzystają z technologii komputerowej, co z kolei tworzy nowe zagrożenia. Od paru lat można zaobserwować zjawisko cyberprzemocy. Cyberprzemoc to prześladowanie i nękanie osób za pomocą Internetu i innych narzędzi elektronicznych. Korzystanie z Sieci staje się niebezpieczne dla młodych użytkowników ze względu na powszechną dostępność i pozorną anonimowość sprawcy.

Gimnazjum nr 1 w Jaśle w roku szkolnym 2009/2010 wdrożyło program profilaktyczny ,,Razem przeciwko cyberprzemocy".Głównym celem programu było zapobieganie zjawiskom przemocy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Ważnym też było, by poszerzyć wiedzę rodziców, uczniów i nauczycieli na temat samego zjawiska cyberprzemocy, podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole i w środowisku lokalnym. Prowadzone warsztaty profilaktyczno - edukacyjne, spotkania, konkursy i szkolenia, miały na celu uświadomienie o odpowiedzialności prawnej względem cyberprzemocy, pokazanie skali zjawiska i wskazanie możliwości szukania pomocy. Gimnazjum nr 1 w Jaśle otrzymało Dyplom od Podkarpackiego Kuratora Oświaty za zdobycie wyróżnienia w konkursie na najlepszy program profilaktyki wdrożony w szkole w roku szkolnym 2009/2010.

Należy przypomnieć, że nękanie, prześladowanie, zastraszanie, wyśmiewanie i szarganie godności jest przestępstwem. Pomocy można szukać na stronie  www.helpline.org.pl

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster