Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Zakończenie Roku 2009/2010

 ,,Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś uczyć" .

[Jan Paweł II]

Zacytowane powyżej słowa Jana Pawła II stały się mottem Zakończenia Roku Szkolnego 2009/2010. Uczniowie klas trzecich spotkali się na uroczystej akademii 24 czerwca. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Senator RP Alicja Zając, która skierowała do absolwentów słowa uznania za ich wytężoną całoroczną pracę. Gościem uroczystości była także Pani Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, która zawsze sprzyja uzdolnionej młodzieży. Na uroczystości nie zabrakło również rodziców, którzy przez trzy lata wspierali swoje dzieci i aktywnie angażowali się w życie szkoły, za co 31 z nich otrzymało z rąk Pana Dyrektora Kazimierza Mikruta podziękowania za owocną współpracę.

W tym roku Gimnazjum nr 1 ukończyło 227 uczniów klas trzecich. 88 absolwentów ( tj. 39%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, jak również nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, a rodzice tych uczniów listy gratulacyjne. Miniony rok szkolny był dla naszej młodzieży czasem wytężonej pracy, która przyniosła wymierne efekty. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w trzecich klasach otrzymało 11 uczniów: Emilia Szczepanik, Krystian Ziaja, Andrzej Jureczko, Magdalena Kiczek, Urszula Samborska, Rafał Myśliwiec, Magdalena Szlachta, Wojciech Szpruciński, Iwona Kotulak, a za wybitne osiągnięcia sportowe Kacper Waśko. Jednak nie tylko stypendia świadczą o wysokim poziomie nauczania. Warto przypomnieć, że uczniowie naszego gimnazjum osiągnęli wspaniałe wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego. Egzamin w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej napisali na poziomie bardzo wysokim ( 8 stanin w 9 stopniowej skali staninowej) , co daje 10,8 pkt powyżej średniej krajowej. Egzamin z języka angielskiego został napisany o 7,1 pkt powyżej średniej krajowej. Ważnym jest również fakt, że Gimnazjum nr 1 uplasowało się na  I miejscu w województwie pod względem liczby laureatów i finalistów , a na III miejscu pod względem liczby laureatów. W Ogólnopolskich konkursach 35 uczniów klas III uzyskało tytuł laureata ( miejca od I do VI ). Osiągnięcia trzecioklasistów, a co za tym idzie ich nauczycieli, zostały także nagrodzone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, który przyznał naszej szkole, jako jedynej w powiecie jasielskim,  tytuł ,,Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom".

zdjęcia absolwentów:  Absolwenci 2010

Zakończenie roku dla klas I - II odbyło się 25 czerwca.  Świadectwa z wyróżnieniem odebrało 107 uczniów( tj. 22%), a do Złotej Księgi wpisanych zostało 32, którzy za swoją pradcę otrzymali nagrody książkowe. W Konkursach Ogólnopolskich tytuł laureata uzyskało 60 uczniów klas pierwszych i drugich ( miejsca od I do VI ). Stypendium naukowe otrzymali: Kacper Kras, Marcin Siewierski, Paulina Samborska, Paulina Bizoń, Joanna Kiczek, Diana Nguyen Van i Agnieszka Paryś. Jesteśmy pewni, że przyszły rok także będzie obfitował w sukcesy. 

Życzymy całej społeczności szkolnej spokojnych wakacji.

fotorelacja:  Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster