Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Wiwat Maj!, 3Maj!

,, Jeszcze Polska nie zginęła..."

Ty mi słowami rozpoczęła się w naszym gimnazjum uroczysta alademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Cała społeczność szkolna zebrała się na tej uroczystości 30 kwietnia, tuż przed świętem państwowym. Część artystyczną ,upamiętniającą te wydarzenia, przygotowała młodziez z kl II d.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni pod
nazwą ?Ustawa rządowa?. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie po Stanach Zjednoczonych ustawa zasadnicza, będąca bardzo śmiałą, jak na owe czasy, próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego.

Fragment tekstu źródłowego Konstytucji:
?Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej na życie nad szczęśliwość osobistą, niepodległość i wolność, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc na błogosławieństwo i wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć mimo przeszkód dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic niniejszą Konstytucję uchwalamy.?

Zobacz fotolerację z uroczystości:

Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster