Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Młodzi Matematycy w Lublinie

            Już po raz trzeci Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej  w Jaśle zorganizowało końcem marca wyjazdową Szkołę Młodych Matematyków. Wzięło  w niej udział 45 laureatów IX Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.

Tegoroczna 4-dniowa wycieczka edukacyjna miała na celu  rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, poznawanie ojczystej historii i dziedzictwa narodowego, kształtowanie umiejętności pracy w grupie i właściwych zachowań w różnych sytuacjach.

Wyjazd, tym razem do Lublina, był w całości sfinansowany przez sponsorów: Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Miasta Jasła. Wszyscy uczestnicy Szkoły Młodych Matematyków otrzymali koszulki z logo firmowym PGNiG ufundowane przez Gazownię Jasielską, która od początku wspiera ten projekt.

Młodzi matematycy w drodze do Lublina zwiedzili Sandomierz, gdzie zobaczyli m.in. Rynek Starego Miasta z uroczymi kamieniczkami, Ratusz oraz podziwiali fascynujący widok na miasto i okolice z Bramy Opatowskiej.  Niewątpliwą atrakcją był spacer podziemną trasą turystyczną oraz przejście przez furtę Dominikańską zwaną Uchem Igielnym. Oglądali również ważniejsze zabytki Kazimierz Dolnego.

Następny dzień przeznaczony był na zwiedzanie  Lublina. Na zamku lubelskim młodzież mogła zobaczyć zgromadzone zbiory muzealne oraz gotycką Kaplicę Św. Trójcy. Spacerując po Starówce oglądała renesansowe kamieniczki i poznała związane z nimi legendy. Zwiedziła również Cerkiew Prawosławną oraz podziwiała panoramę miasta z platformy widokowej znajdującej się na Wieży Trynitarskiej. Po południu młodzi matematycy odwiedzili lubelskie szkoły wyższe. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poznali pokrótce  historię  uczelni, zwiedzili muzeum oraz niektóre wydziały. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  mieli okazję spotkać się z pracownikiem naukowym Wydziału Matematyki i Fizyki dr Agnieszką Kozak i wysłuchać ciekawego wykładu.

Pobyt w podlubelskiej Kozłówce, gdzie młodzież zwiedziła pałac Zamoyskich oraz Galerię Sztuki Socrealizmu, był dla niej ciekawym doświadczeniem. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznać bliżej miasto idealne ? Zamość, zwane również Perłą Renesansu lub Padwą  Północy, za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta. Zwiedzili Rynek Wielki wpisany w 1992 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, z pięknym Ratuszem (w renowacji) oraz pięknie odrestaurowanymi ormiańskimi kamieniczkami. Zobaczyli fragmenty umocnień obronnych i wiele obiektów zabytkowych ? m.in. Pałac Zamoyskich, Akademię Zamojskich i Katedrę.

W drodze powrotnej do Jasła grupa matematyków zwiedziła zamek w Łańcucie ? jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Podziwiała zamkowe wnętrza z bogatą i różnorodną kolekcją malarstwa i grafiki, mebli, instrumentów muzycznych, sreber, porcelany, szkła, tkanin i ksiąg. Poznała historię zamku oraz oglądała interesującą kolekcję pojazdów konnych.

Duże wrażenie na  uczestnikach wycieczki wywarł  film 3D Avatar, który mieli okazję zobaczyć w rzeszowskim kinie Helios.

W ramach Szkoły Młodych Matematyków młodzież uczestniczyła w konferencjach matematycznych, na których przedstawiała przygotowane wcześniej przez siebie referaty i prezentacje multimedialne. Wszyscy uczestnicy brali udział w konkursach matematycznych w poszczególnych grupach wiekowych. Rozwiązywali test ze znajomości odwiedzanych miejsc i krain geograficznych oraz quiz o życiu i osiągnięciach patrona Jasielskiego Konkursu Matematycznego ? Hugonie Steinhausie. Wykonywali również plakaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz foldery promujące Szkołę Młodych Matematyków. Wszystkie konkursy kończyły się podsumowaniem oraz rozdaniem dyplomów i cennych nagród rzeczowych. W ramach zajęć integracyjnych odbył się wieczorek zapoznawczy połączony z wyborem Miss i Mistera Młodych Matematyków.

Uczestnictwo w SzMM było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem. Na kartach Kroniki SzMM młodzież wyraziła swoją wdzięczność i podziękowania dla sponsorów i ma nadzieję na kontynuację tego przedsięwzięcia.

                                                                       W imieniu organizatorów Urszula Zoła

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster