Gimnazjum nr 1 w Jaśle

E - Akademia Przyszłości

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej zostało zakwalifikowane  do projektu e-Akademia Przyszłości. Do projektu zostało zakwalifikowanych 200 szkół w tym w województwie podkarpackim jedynie 16 szkół, tym bardziej udział jest dla nas powodem do dumy. Projekt e-Akademia Przyszłości jest realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Głównym celem Projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych na podstawie opracowanego Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych - połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym,

2) porozumiewanie się w językach obcych,

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

4) kompetencje informatyczne,

5) umiejętność uczenia się,

6) kompetencje społeczne i obywatelskie,

7) inicjatywność i przedsiębiorczość,

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Czas trwania projektu e-Akademia Przyszłości dla uczniów to trzy lata jednego rocznika gimnazjalistów, którzy we wrześniu 2010 roku przekroczą próg naszej szkoły.  Wszystkie działania planowane w Projekcie są ukierunkowane na skuteczność kształtowania kompetencji kluczowych. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z e-learningowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów nie tylko na lekcjach (przy wykorzystaniu tablic interaktywnych) ale również w czasie pozalekcyjnym ? w pracowniach komputerowych w szkole oraz w domu.  Uczniowie wspólnie pracując metodą projektów w Lokalnych Zespołach Projektowych  będą wypracowywać propozycje rozwiązania lokalnych problemów na przykład społecznych, ekologicznych. W ten sposób  będą kształtowane nie tylko umiejętności związane z kompetencjami kluczowymi, ale i postawy.  
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster