Gimnazjum nr 1 w Jaśle

IX Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla szkół podstawowych

2 grudnia 2009 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się IX Jasielski Konkurs Matematyczny im. H. Steinhausa dla szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 67 uczniów klas V i VI z 18 szkół podstawowych z powiatu jasielskiego oraz z Krosna

Uczestnicy konkursu przez 120 minut zmagali się  trudnymi zadaniami matematycznym. Ich rozwiązanie wymagało sporo wiedzy, spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja złożona z nauczycieli matematyki w składzie: przew. mgr Urszula Zoła( Gimnazjum nr 1), mgr Ewa Wachel ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle), mgr Barbara Halik ( Szkoła Podstawowa w Trzcinicy), mgr Patrycja Jankowska ( Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle), mgr Aurelia Kurczyńska ( Gimnazjum nr 1 w Jaśle), mgr Alicja Ziaja ( Gimnazjum nr 1 w Jaśle)

Komisja ta poprawiała również prace uczniów. Laureatami konkursu zostali: Kamil Fundakowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle, Zofia Kazanecka - Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, Bartosz Jaśko - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, Aleksandra Forystek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Łukasz Buczyński - Szkoła Podstawowa nr 4 Jasło, Agnieszka Radoń - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Mateusz Krzanowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle. Wyróżnieni zostali:Tomasz Piech - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Maciej Mączałowski - Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle, Małgorzata Przybyła - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle.

Dodatkowo wyróżnieni zostali: Michał Głodzik, Jan Rajchel, Joanna Kościółko ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie, Dominika Wachel, Bartosz Śliwa , Maciej Frączek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, Ilona Tomkowicz, Marek Miśkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Rafał Czarny Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle, Zuzanna Barzyk Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, Olga Konopka Szkoła Podstawowa w Dębowcu, Maciej Czyżowicz Szkoła Podstawowa w Warzycach.

Członkowie Komisji Konkursowej, na czele z Przewodniczącą, składają  gratulacje laureatom, wyróżnionym uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas konferencji matematycznej początkiem marca 2010 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle. O dokładnej dacie konferencji zainteresowani zostaną poinformowani przez przewodniczącą komisji w późniejszym terminie.

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster