Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada, tuż przed świętem narodowym, młodzież wraz z nauczycielami naszego gimnazjum, spotkała się w auli szkoły, aby przeżyć 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach oswobodziła się z więzów niewoli i osiągnęła wolność. Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej , społecznej i gospodarczej. Były okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec osiemnastego wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski - Rosja , Prusy i Austria korzystając z osłabienia kraju , podzielili jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Wola przetrwania narodu polskiego i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia nowej Ojczyzny.

,, O Polsko, święte Twe imię

Po cichu i po kryjomu

Z trwogą za siebie i innych

Szeptano w ojców mym domu.

Prawdziwe jakieś nieprawdy

Opowiadano o Tobie - 

Mówiono,że jesteś święta,

Mówiono, że leżysz w grobie."

Zmagania wojenne trwały ponad cztery lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucja Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. Unieważniono również umowy o rozbiorach Polski przez Rosję , Prusy i Austrię. Dzięki tym wydarzeniom powstało niepodległe Państwo Polskie.

,, Nie zginęła! Zmartwychwstała!

Mimo wrogich burz.

Wstała wielka i wspaniała

w blasku jasnych zórz.

Spadły pęta i kajdany.

Pierzchnął zdrady wróg.

Czas wolności znów nam dany

Wrócił nam ją Bóg".

 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster