Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Magurski Park Narodowy. Wycieczka edukacyjna

Każdego roku młodzież naszej szkoły bierze udział w wycieczkach i zajęciach terenowych w Magurskim Parku Narodowym. 8 X na wycieczkę przyrodniczą pojechała klasa 3d pod opieką pani Elżbiety Myśliwiec. Wyjazd obejmował zwiedzanie ekspozycki Muzeum Przyrodniczego i udział w zajęciach dydaktycznych ,, Formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie" Młodzież z przewodnikiem spacerowała takze po ścieżce przyrodniczej. Edukacja czynna wymaga aktywnego zaangażowania uczestników w proces edukowania. Aktywizująco na uczestników zajęć wpływają samodzielnie wykonywane ćwiczenia, obserwacje i doświadczenia.Uczestnicy wycieczek poznają nowe środowisko, przyrodę, krajobrazy, twórców działających na danym terenie. Kontakt z przyrodą budzi uczucia opiekuńcze względem jej tworów, pozwala w pracy wychowawczej wprowadzić podstawowe elementy ochrony środowiska, budzi zamiłowania do pielęgnowania roślin i zwierząt, stwarza możliwości pracy zespołowej. Wycieczki szkolne odgrywają ważna rolę w procesie wychowania młodzieży.

 
Służą one nie tylko zdobywaniu wiedzy, umiejętności i nawyków ale sprzyjają również zachowaniu i pomnażaniu zdrowia. Poznawanie przez dzieci otoczenia przyrodniczego i społecznego opiera się na bezpośrednich doświadczeniach i przeżyciach, gdyż tylko to gwarantuje prawidłowości poznania i możliwości wyrabiania właściwego stosunku do ludzi i przyrody.

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster