Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Miasto wiedzy

Gimnazjum nr 1 w Jaśle bierze udział w Projekcie pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Wartość projektu 1.288.756,89 zł, dofinansowanie 1 199.221,58 zł.
Okres realizacji: 30.11.2015 r. - 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje:
- budowę sieci bezprzewodowej w szkołach,
- zakup sprzętu – notebook ,
- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych- mikroskopy


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster