Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Szkoła z Klasą

 


Jesteśmy szkołą z klasą Tak od dnia 1 października 2004 roku może już o sobie mówić środowisko szkolne Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w

Jaśle, w tym dniu bowiem przyznano tej szkole zaszczytny tytuł Szkoła z klasą i - jak głosi uzasadnienie na dyplomie  szkoła taka
 1. dobrze uczy każdego ucznia,
2. ocenia sprawiedliwie,
3. uczy myśleć i rozumieć świat,
4. rozwija społecznie,
5. pomaga uwierzyć w siebie,
6. przygotowuje do przyszłości?.

Szkoła z klasą u prezydenta W dniu 12 października br. w przeddzień obchodów Dnia Edukacji delegacja Gimnazjum nr 1 została zaproszona do Warszawy, by z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego osobiście odebrać certyfikat, zaś z rąk organizator w akcji dyplom nadania tytułu Szkoła z klasą
Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Kazimierz Mikrut i koordynator ds. obsługi internetowej Zbigniew Bizoń. W spotkaniu z prezydentem wzięło udział 100 spośród 1300 szkół, które przystąpiły w roku szkolnym 2003/2004 do tego ogólnokrajowego programu przywracającego właściwy wymiar
edukacji polskiej. Szkoły te zrealizowały wybrane przez siebie zadania i zyskały aprobatę Akademii szkoły z klasą. Nieliczne wśród nich 
w skali kraju  zasłużyły na dodatkowe wyróżnienie. Zaproszono je na spotkanie z prezydentem. Taki zaszczyt przypadł w udziale Gimnazjum nr 1
w Jaśle. Spotkanie delegacji 100 szkół z prezydentem i organizatorami tej akcji edukacyjnej przebiegało w niezwykle przyjaznej atmosferze. Rozpoczęło
się w siedzibie Gazety Wyborczej - w Agorze. Tam wręczono delegatom dyplomy nadania tytułu Szkoła z klasą. Po krótkiej przerwie udano
się na spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Prezydent dziękował nauczycielom i uczniom przybyłym na spotkanie oraz organizatorom i partnerom akcji, a ponadto podmiotom wspierającym działania Akademii za uczestnictwo w akcji, której wynikiem było jak
przekonywał  dostrzeżenie całych szeregów twórczych nauczycieli i uczniów gotowych podjąć naukę wolną od codziennej rutyny.

Delegacja Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle otrzymała z rąk prezydenta certyfikat i słowa zachęty do dalszej owocnej i wytężonej pracy,
której kierunek tym wyróżnieniem został wytyczony. Dokument podpisali: w imieniu Fundacji CEO  Jacek Strzemieczny oraz z ramienia
Gazety Wyborczej red. Piotr Pacewicz. O randze spotkania szkół z Prezydentem RP świadczyła zarówno obecność samego prezydenta, jak i
osób towarzyszących głowie państwa. Na spotkaniu była obecna wiceminister edukacji  Anna Radziwił, minister w kancelarii prezydenta
Barbara Labuda, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej  Jadwiga Ochojska oraz przedstawiciele Polsko  Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Ogólnopolska akcja edukacyjna Szkoła z klasą to akcja prowadzona od dwóch lat przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej na terenie całego kraju. Patronat nad akcją przyjął Prezydent
RP ? Aleksander Kwaśniewski. Partnerem akcji jest Polsko  Amerykańska Fundacja Wolności. Akademię szkoły z klasą wspierają Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne. Rozpropagowanie tego programu w skali kraju dało nadspodziewanie dobre efekty. Tytułem ?Szkoły z klasą może poszczycić się już
4560 szkół w Polsce. Rzadko kiedy udaje się wyzwolić tak niesamowitą energię  mówił redaktor Piotr Pacewicz,
zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej na spotkaniu z delegacjami szkół wyróżnionych tytułem. On też przekonywał: Szkoła z klasą
to najważniejsza akcja społeczna Gazety Wyborczej Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
szkoła z klasą  dobrze wypełnia swe statutowe zadania, służąc całej społeczności miasta Jasła i powiatu jasielskiego. A wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom tych, którym służy, tym samym staje się szkołą nowoczesną, szkołą XXI wieku.

.

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster