Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII

w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji regulują akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. poz.59),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
Oświatowe (Dz. U. poz.60),

- Uchwała nr XLI/408/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2017 r.

1. W roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas VII ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle będzie tworzony oddział dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

Uczniowie klas dwujęzycznych mają rozszerzony program nauczania języka angielskiego
(5 godzin w tygodniu), ponadto zajęcia z biologii i chemii są prowadzone z wykorzystaniem elementów języka angielskiego. Więcej informacji o oddziale dwujęzycznym tutaj

2. Nabór do oddziału dwujęzycznego klasy VII na rok szkolny 2018/2019 prowadzi Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle.

Kandydaci zobowiązani są złożyć deklarację w sekretariacie do 04.06.2018 r.

Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły Podstawowej nr 2  w Jaśle.

3. Do oddziału dwujęzycznego klasy VII ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na rok szkolny 2018/2019 przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, którzy otrzymali promocję do klasy VII i uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

3) tytuł laureata/finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez PKO.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo Oświatowe.

6. W przypadku wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster