Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Akademia Przyszłości

Skład Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:

Wice Przewodniczący:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członkowie:

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Przewodniczący:

Sekretarz:

Członek:

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster