Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Prawo Oświatowe
1 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych 1106
2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, kasyfikowania o promowania uczniów 1555
3 Podstawa Programowa 1243
4 Awans zawodowy nauczycieli 1284
5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 1220
6 Ustawa o Systemie Oświaty 1262
7 Karta Nauczyciela 1343
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster