Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Prawo Oświatowe
1 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych 1173
2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, kasyfikowania o promowania uczniów 1631
3 Podstawa Programowa 1331
4 Awans zawodowy nauczycieli 1370
5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 1311
6 Ustawa o Systemie Oświaty 1354
7 Karta Nauczyciela 1443
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster