Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Prawo Oświatowe
1 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych 1278
2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, kasyfikowania o promowania uczniów 1733
3 Podstawa Programowa 1457
4 Awans zawodowy nauczycieli 1479
5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 1420
6 Ustawa o Systemie Oświaty 1476
7 Karta Nauczyciela 1568
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster