Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Prawo Oświatowe
1 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych 1139
2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, kasyfikowania o promowania uczniów 1591
3 Podstawa Programowa 1281
4 Awans zawodowy nauczycieli 1325
5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 1266
6 Ustawa o Systemie Oświaty 1305
7 Karta Nauczyciela 1388
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster