Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Oferta edukacyjna gimnazjum

Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zarówno uczniowie uzdolnieni  jak również z trudnościami edukacyjnymi) otoczona jest w naszej szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną.


Uczniowie  mają  możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestnicząc
w zajęciach pozalekcyjnych. W szkole działają koła  przedmiotowe,  teatralne, zespół wokalny, chór i wolontariat,  ponadto  Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Koło LOP, Koło Młodego Ekologa, Koło Caritas oraz Koło Miłośników Królewskiego Miasta Jasła oraz Zespół Redakcyjny. Zainteresowania sportowe uczniowie mogą rozwijać, uczęszczając na zajęcia SKS-u ( siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie, gimnastyka artystyczna oraz szachy).


Uczniowie z trudnościami w nauce bądź dysfunkcjami otoczeni są troskliwą opieką wychowawcy, pedagoga, psychologa, logopedy oraz świetlicy szkolnej. Organizuje się dla nich pomoc koleżeńską, zajęcia wyrównawcze bądź  nauczanie indywidualne.


Nasi uczniowie chętnie startują w różnorodnych konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich a także w turniejach i zawodach sportowych, zajmując czołowe miejsca.


Gimnazjum nr 1 w Jaśle corocznie organizuje dla gimnazjalistów konkursy
o zasięgu powiatowym: Powiatowy Konkurs Matematyczny, Ekologiczny, Ortograficzny, Recytatorski, Geograficzny, Konkurs tłumaczenia poezji niemieckiej, Konkurs Zostań Poliglotą oraz konkursy szkolne ze wszystkich przedmiotów nauczania,  zaś dla uczniów szkół podstawowych: Jasielski Konkurs Matematyczny
im. H. Steinhausa oraz konkurs z J. angielskiego,  Przyrodniczy i Mitologiczny. 
Nasza szkoła jest również organizatorem  turniejów sportowych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych w piłce ręcznej i nożnej, koszykówce i siatkówce.


Szkoła oferuje naukę dwóch języków ? jako obowiązkowych: j. angielskiego
i niemieckiego.
W miarę zainteresowań uczniów tworzone są klasy z  rozszerzonym  programem z j. angielskiego, biologii, geografii, plastyki, matematyki, informatyki, j. polskiego
oraz klasy sportowe. Od roku 2012/2013 tworzone są oddziały dwujęzyczne.
Oferujemy wszystkim uczniom dobrze wyposażone multimedialne sale przedmiotowe, dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,  skomputeryzowaną bibliotekę oraz świetlicę szkolną.  Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się  w  nowej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz 
w siłowni.
W Gimnazjum nr 1 funkcjonuje Rada Rodziców, w skład której wchodzą reprezentanci rodziców z każdej klasy.

W naszej szkole działa gabinet stomatologiczny oraz gabinet medycyny szkolnej. Młodzież może korzystać również ze stołówki.
Tradycje Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Pasowanie na Gimnazjalistę,akademie z okazji świąt państwowych, spotkanie wigilijne,Noworoczny Dar, półmetek dla uczniów klas II,apele podsumowujące pracę za I i II semestr,zielone szkoły, Szkoła Młodych Matematyków,
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża, święto Patrona Szkoły, Gimnazjada,Żakinada, Antoniada, DZień Otwarty Szkoły,komers dla uczniów klas III, wyjścia do kina i teatru, wyjazdy na narty i kuligi, wycieczki turystyczno - krajoznawcze, wyjazdy na warsztaty do Muzeum Narodowego w Krakowie, udział w wykładach z fizyki i chemii organizowanych przez wyższe uczelnie.


Sukcesy szkoły:

-  wyniki egzaminów gimnazjalnych są na poziomie wysokim
   i bardzo wysokim,
-  nasze gimnazjum zajęło dwukrotnie I miejsce  w województwie
   (2005/06 i 2006/07), II miejsce (2010/11) oraz trzykrotnie III miejsce
   (2007/08, 2009/10 i 2011/12)  pod względem liczby laureatów
   w konkursach  przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego
   Kuratora  Oświaty, zaś  w roku  2008/09 ? III miejsce  w województwie
   pod  względem liczby laureatów  i finalistów.
   - w latach 2004-2013  laureatami konkursów  przedmiotowych
   i tematycznych zostało 102 uczniów, zaś  finalistami ? 199.

Obowiązki rodziców:
- uczestnictwo w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez szkołę
   ( ok. 7 razy w roku),
- zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do nauki  i odrabiania
   zadań domowych,
- prowadzenie odpowiedniej kontroli nad dzieckiem, jego strojem 
  i wyglądem, monitorowanie postępów w nauce (systematyczne sprawdzanie
  zeszytów przedmiotowych),
- usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień dziecka  w szkole
  w nieprzekraczalnym terminie jednego  tygodnia,
- wyrobienie u dziecka szacunku do prawa i poszanowania praw innych
   ludzi,
- uczestnictwo i pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
  (ok. 3 razy w roku),
- współdziałanie z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- naprawa szkód wyrządzonych przez dziecko.

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster