Gimnazjum nr 1 w Jaśle

XI Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

•    czas trwania: 3 tygodnie, od 9 maja do 30 maja 2016
•    co tydzień w poniedziałek na tablicy obok sali nr 16 i na drzwiach sali nr 21 wywieszane będą 3 pytania dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych. Pytania te znajdą się również na stronie internetowej naszej szkoły www.gim1jaslo.edu.pl/konkursy-szkolne/68-konkursy-szkolne/916-xi-szkolny-konkurs-wiedzy-o-krajach-anglojzycznych.html

•    odpowiedzi, pisane wyłącznie odręcznie, w języku angielskim, należy składać u nauczycieli języka angielskiego lub w sali nr 21 do  następnego poniedziałku
•    odpowiedzi będą oceniane za poprawność merytoryczną i językową, a w przypadku prac równorzędnych będzie brana pod uwagę również oprawa plastyczna odpowiedzi.
•    zachęcamy do poszukiwania wiadomości we wszelkich dostępnych źródłach, np. encyklopediach, podręcznikach, czasopismach, internecie, ale konieczne jest samodzielne redagowanie odpowiedzi
•    laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów i złożą odpowiedzi na wszystkie pytania w stosownych terminach. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
•    Nauczyciele odpowiedzialni: E. Rudnicka i K. Trybuś-Żychowska.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Week 1 -  Pytania

Week 2 - Pytania

Week 2 - Pytania


 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster