Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Szkolny Konkurs ,,PRO-ECO"

 REGULAMIN
III SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-JĘZYKOWEGO

"PRO-ECO"

 

1. Celem konkursu jest wdrażanie słownictwa angielskiego z zakresu ekologii
i ochrony środowiska oraz prezentowanie postaw proekologicznych, akcji społecznych, a także informacji ze świata dotyczących problematyki środowiskowej.

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Zadaniem uczniów jest przyswoić sobie słownictwo angielskie z podanego zakresu (załączony artykuł w języku angielskim), a następnie rozwiązanie testu leksykalnego opartego na w/w artykule.

5. O wygranej decyduje liczba punktów zdobyta przez ucznia za test leksykalny.

6. Artykuł w języku angielskim, na którego podstawie zostanie opracowany test leksykalny, udostępniony będzie uczniom trzy miesiące przed datą rozwiązywania testu.

7. Artykuł udostępniony będzie w gablotce szkolnej, a także na stronie internetowej

https://sites.google.com/a/gim1jaslo.edu.pl/chemia/konkursy-chemiczne/konkursy-szkolne

Można go też pobrać tutaj: Tekst PRO-ECO

 8. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie do dnia 6 maja 2016r.

 9. Test konkursowy zostanie przeprowadzony 9 maja 2016r.

 10. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac uczniów wyłoni laureatów (miejsca I - III).

 11. Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu nastąpi podczas apelu podsumowującego pracę w II półroczu roku szk. 2015/2016.

 

Organizatorzy: Olga Szudy-Seredyńska, Elżbieta Niedźwiedź


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster