Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Konkurs plastyczny ,,Autroportret"

Regulamin konkursu plastycznego
„Autoportret”

organizowanego w ramach Jasielskiej Naukowej Ligii z Lotosem
 przez Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

 

1.      Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów powiatu  jasielskiego.

2.      Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane w wybranej technice plastycznej płaskiej w formacie A3 lub A2.

3.      Kolor w jakim kupujesz ubrania, w jakim malujesz ściany swojego pokoju,
w końcu jakim się otaczasz, wiele może mówić o twoim nastroju i dookreślać twój
temperament i osobowość. Nim zaczniesz malować zamknij oczy i pomyśl
o kolorze. Jaki pierwszy ci przyszedł do głowy? J

            Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy walorowej
            w ulubionym kolorze.
Wybrany kolor można mieszać z innymi kolorami,  jednak      
            praca  sprawiać ma wrażenie wykonanej w wąskiej gamie kolorystycznej ze
            zdecydowaną przewaga jednego koloru o różnym natężeniu. 

4.      Cele konkursu:

·        popularyzacja malarstwa i rysunku,

·        rozwijanie wrażliwości uczniów, zwłaszcza w obszarze postrzegania indywidualnych cech fizyczności i charakteru człowieka,

·        zainteresowanie młodzieży tematem autoportretu jako obrazu własnej osoby
i osobowości,

·        prezentacja zróżnicowanych form ekspresji plastycznej autorów prac,

·        inspirowanie do twórczego i otwartego myślenia o możliwościach kreacyjnych współczesnego rysunku.

5.      Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, wiek, adres mailowy i nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

6.      Nadesłanie prac na konkurs i podanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo
do  ekspozycji dostarczonych prac na wystawie pokonkursowej i za pośrednictwem Internetu z zaznaczeniem imienia i nazwiska autorów prac.

7.      Nadesłane prace przechodzą na własność na własność Organizatora.

8.      Prace konkursowe należy oddać do sekretariatu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle do 13 kwietnia 2016 r.

9.      Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

10.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2016 r. O rozdaniu nagród uczniowie zostaną poinformowani drogą mailowa.

 

                              Zapraszamy do udziału w konkursie J

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38- 200 Jasło
tel. 13 44 63674

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster