Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Konkurs plastyczny ,,Moja ikona"


Regulamin konkursu plastycznego

„Moja ikona”

organizowanego w ramach Jasielskiej Naukowej Ligii z Lotosem
 przez Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

 

1.      Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  powiatu 
jasielskiego.

2.      Do konkursu zgłoszone mogą być prace na surowej desce, płycie pilśniowej, sklejce lub innym drewnianym podłożu o nieregularnym kształcie, wykonane w technice malarskiej.

3.      Dopuszczona jest możliwość wykonania pewnych elementów ikony w technice decoupage, jednak musi ona stanowić pewną całość z pozostałymi elementami tworzonej pracy.

4.      Kolory, sposób malowania, zdobienia, dodatki każdy uczestnik stosuje według własnego uznania.

5.      Format prac, sposób łączenia elementów – dowolny.

6.      Prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, adres mailowy oraz nazwę szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu.

7.      „Moja Ikona” nie musi w bezpośredni sposób nawiązywać do typowej ikony, może być dowolnym, indywidualnie przedstawionym obrazem sakralnym malowanym na desce.

Podpowiedzią lub inspiracją do pracy twórczej może być twórczość Pani Małgorzaty Dywidiuk oraz Zbigniewa Pękalskiego.

8.      Nadesłanie prac na konkurs i podanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie ich przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo
do  ekspozycji dostarczonych prac na wystawie pokonkursowej i za pośrednictwem Internetu z zaznaczeniem imienia i nazwiska autorów prac.

9.      Nadesłane prace przechodzą na własność na własność Organizatora.

10.    Prace konkursowe należy oddać do sekretariatu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle do 13 kwietnia 2016 r.

11.   Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

12.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2016 r. O rozdaniu nagród uczniowie zostaną poinformowani drogą mailowa.

 

                              Zapraszamy do udziału w konkursie J

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38- 200 Jasło
tel. 13 44 63674


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster