Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Międzyszkolny Konkurs ,,Przestrzeń i głębia" 2015

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego
„Przestrzeń i głębia”

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Jasielskiej Naukowej Ligii z Lotosem pt.: „Jak pokazać przestrzeń na płaszczyźnie”
1.    Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle.
2.    Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Jasła.
3.    Cele konkursu:
•    przedstawienie w malarstwie, rysunku i fotografii znanych lub mniej znanych miejsc Jasła i okolic, ciekawych pod względem przyrodniczym lub architektonicznym,
•    uchwycenie przestrzeni, pokazanie trójwymiarowości na płaszczyźnie
m.in. przy pomocy takich środków jak perspektywa zbieżna, powietrzna, malarska,
•    rozwijanie zmysłu artystycznego, kreatywności i inwencji twórczej,
•    uwrażliwienie na piękno Jasła i okolic.
4.    Do konkursu można zgłaszać:
•    prace wykonane indywidualnie,
•    prace wykonane w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia,

5. Format prac :
•    format prac plastycznych A3 lub A2,
•    format prac fotograficznych 15x21,
•    każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace plastyczne lub co najmniej
3 zdjęcia.
6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
•    kategoria plastyczna
•    kategoria fotograficzna
7. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i nazwę przedstawionego miejsca
8. Konkurs trwa od 23 lutego do 23 marca 2015 r.
   Prace należy dostarczyć do Gimnazjum nr 1 ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło do 23 marca
   do godz. 1300.
9. Rozstrzygnięcie konkursu „Przestrzeń i głębia” nastąpi do końca marca 2015 r. Wyniki   
    konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora pod adresem   
    www.gim1jaslo.edu.pl.
11. Jury Konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz artysta plastyk, oceniać będzie nadesłane prace według następujących kryteriów:
•    zgodność z założeniami konkursu;
•    wartość artystyczna i oryginalność pracy;
•    estetyka pracy;
•    jakość techniczna.
12. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.
      Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Jasielskim Domu Kultury.
13. Nadesłanie prac na konkurs i podanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem
      zgody na przetwarzanie ich przez Gimnazjum nr 1. Organizator zastrzega sobie prawo
      do  ekspozycji dostarczonych prac na wystawie pokonkursowej i za pośrednictwem    
      Internetu z zaznaczeniem imienia i nazwiska autorów prac.
14.Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Pokazowa prezentacja

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Barbara Gonera
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Jadwigi Królowej
ul. Czackiego 2
38- 200 Jasło
tel. 13 44 63674

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster