Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Pytania Konkursowe XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny Czyste Środowisko – Czysta Woda

,, Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody”

Człowiek jest wielki nie przez to co ma i kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.                                                                                            

 Pytania do części ustnej konkursu 

 1. Wyjaśnij, na czym polega konkurencja między osobnikami, podaj przykłady. 

2. Omów drapieżnictwo jako oddziaływanie antagonistyczne – przystosowania drapieżcy i ofiary. 

3. Wyjaśnij, na czym polega pasożytnictwo – podaj przykłady i podział.

4. Omów komensalizm – podaj przykłady. 

5. Omów protokooperację – podaj przykłady. 

6. Omów mutualizm – podaj przykłady. 

7. Przedstaw strukturę i funkcjonowanie ekosystemu.

8. Omów obieg węgla w przyrodzie.

9.  Na wybranym przykładzie omów sukcesję ekologiczną i jej znaczenie w przyrodzie.

10. Omów strukturę socjalną populacji na przykładzie owadów społecznych (polimorfizm).       

11. Omów funkcje (znaczenie) wody.

12. Omów obieg wody w przyrodzie.

13. Omów właściwości wody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14. Zaproponuj, jak należy przeciwdziałać eutrofizacji wód.                                                                                                                      

15. Wymień i scharakteryzuj klasy czystości wód.

16. Podziel wody według znanych Ci kryteriów.

17. Wskaż znane Ci rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód.

18. Wymień i krótko omów wskaźniki zanieczyszczeń wód.

19. Wskaż sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

20. Omów przystosowania wybranych roślin i zwierząt do środowiska wodnego.

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster