Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego ,, Czyste Środowisko - Czysta Woda"

               6 maja 2015r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle  rozpoczął się XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny: ,,Czyste Środowisko-Czysta Woda”.
                   Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o środowisku i jego zagrożeniach,   kształtowanie postaw proekologicznych skłaniających młodzież do uznania konieczności ochrony przyrody.
                    Potyczki konkursowe rozpoczęła Pani mgr Danuta Sołtys, wicedyrektor Gimnazjum nr 1w Jaśle, która zachęciła młodych ekologów do budującej rywalizacji i życzyła im powodzenia.    
                    W konkursie wzięły udział cztery 2-osobowe drużyny reprezentujące gimnazja: Gimnazjum w Brzyskach, Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim,  Zespół Szkół Miejskich nr 3  w Jaśle, Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle.
                    Zmagania drużyn przebiegały w II etapach. W pierwszym etapie-pisemnym uczniowie rozwiązywali test, krzyżówkę, rozpoznawali organizmy wodne-rośliny i zwierzęta, wyszukiwali z rozsypanki literowej nazwy kręgowców. W drugim etapie-ustnym uczniowie odpowiadali na dwa wylosowane przez siebie pytania. Pracy komisji konkursowej przewodniczył Pan mgr Jerzy Żygłowicz, przedstawiciel Urzędu Miasta Jasła. Mimo trudnej problematyki konkursu młodzież prezentowała w obu etapach wysoki poziom wiedzy ekologicznej, dojrzałość myślenia, co sprawiło,że rywalizacja była bardzo wyrównana i na wysokim poziomie.   
                    Wszyscy uczestniczący w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe. Opiekunom zaś wręczono podziękowania za dodatkową pracę z młodzieżą. Każda szkoła otrzymała dyplom. Nagrody dla młodzieży sponsorował Urząd Miasta Jasła. Pozostałe fundusze konieczne do przeprowadzenia konkursu zapewnił organizator.
                    W przerwie zmagań drużyn, między I i II etapem, uczniowie i opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek.  
                    Konkurs podsumował i zakończył Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaśle, mgr Kazimierz Mikrut, wręczając uczestnikom dyplomy i nagrody, gratulował wszystkim osiągnięć  i wysokich wyników.         


Miejsce

Szkoła

Skład drużyny

            Opiekun

I

Zespół Szkół Miejskich nr 3  w Jaśle  

Julia Passowicz,  Anna Szot             

Maria Kosiek

II

Gimnazjum nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle

 Jakub Maczuga,          Agnieszka Stój                   

Elżbieta Myśliwiec

III

Publiczne Gimnazjum  w Łubnie Szlacheckim

Katarzyna Zielonka, Natalia Baran               

Bożena Soboń

IV

Gimnazjum w Brzyskach

Sabina Czech,  Mateusz Czech

Alicja Bochnia-Tomasik

 


 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster