Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas III gimnazjum

XVII Powiatowego Konkursu Matematycznego dla klas III

Cele konkursu:

Popularyzacja wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do poszerzenia wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności, umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą i posiadanymi umiejętnościami, wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

2.Konkurs odbędzie się 10 maja 2016 roku o godz. 1000 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle  ul. Czackiego 2.

3.Konkurs jest jednoetapowy. Trwa 90 minut. Zestaw zadań egzaminacyjnych składać się będzie             
   z 10 zadań zamkniętych i 2 otwartych.

4.Zgłoszenia uczestników (2 z jednego oddziału) prosimy dokonać w formie pisemnej                           
   do 30 kwietnia 2016 roku na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Czackiego 2    
38-200 Jasło
z dopiskiem „XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny kl. III”

5.W skład komisji wchodzą nauczyciele matematyki Gimnazjum nr 1. Prace uczniów są kodowane.

6.Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy zajmą  m-ce I – III  zaś  finalisty m-ce IV – V .
   Przewiduje się też przyznanie wyróżnień.

7.Wyniki konkursu wraz z zaproszeniem na rozdanie nagród prześlemy pocztą i przedstawimy na stronie internetowej naszej szkoły w terminie dwóch tygodni od daty konkursu. Udział ucznia
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster