Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych

 Cele konkursu:

- upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości jednego  z głównych źródeł kultury europejskiej, jakim jest mitologia,

- rozbudzanie zainteresowań kulturą i historią starożytnej Grecji.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.Organizatorami konkursu są nauczyciele Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle.

 Regulamin konkursu:

 1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykazanie się wiedzą dotyczącą mitologii greckiej oraz znajomością następujących lektur:

-Jan Parandowski ,,Mitologia"   wyłącznie   rozdziały : Wiadomości wstępne, ,,Bogowie olimpijscy", ,,Bogowie ziemscy", ,,Bogowie światła i powietrza" ,, Wojna trojańska"

-Władysław Kopaliński ,,Słownik mitów i tradycji kultury"( zagadnienia związane z  bogami olimpijskimi,ziemskimi, światła i powietrza i wojną trojańską)

oraz 

przesłanie pracy plastycznej reprezentującej szkołę na temat ,,Bogowie  i bohaterowie greccy. Ich życie i przygody" spełniającej następujące kryteria:

- format A1,

- technika dowolna,

- praca wykonana samodzielnie przez ucznia szkoły.

Praca powinna być opisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, do której autor uczęszcza, nazwa szkoły, tytuł pracy) i dostarczona do Gimnazjum nr 1 w Jaśle do 19.02.2016 roku.

 

Uwaga! Autorem pracy plastycznej nie musi być uczeń wchodzący w skład drużyny reprezentującej szkołę!

 2.Każda szkoła wyłoni w wewnętrznych eliminacjach 2 uczestników ( drużyna ) spośród uczniów klas szóstych, którzy będą ją reprezentować w dwuetapowym  konkursie mitologicznym.

 3.Konkurs odbędzie się 03.03.2016r. (czwartek), o godz. 10.30 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle  i przebiegał będzie w następujący sposób: 

I etap - odpowiedzi dwuosobowych  drużyn   na pytania  o zróżnicowanej formie oraz rozwiązywanie  rebusów, krzyżówek itp.  II etap - pisemny test ze znajomości mitologii greckiej ( zakres- punkt 1. regulaminu).

4.Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 19.02. 2016r.( z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla uczniów klas V i VI SP ). 

5.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na udostępnianie danych osobowych uczestnika .

 Zasady wyłaniania zwycięzców konkursu:

a)Praca plastyczna wszystkie nadesłane prace plastyczne zostaną ocenione punktowo przez jury wyłonione przez organizatora konkursu. Punkty uzyskane za prace plastyczne dodawane są do wyniku drużyny reprezentującej szkołę.

Dodatkowo- autorzy 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni indywidualnie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

b)W I etapie dwuosobowe drużyny zdobywają punkty, odpowiadając na różne pytania  i mierząc się z przewidzianymi w konkursie  zadaniami.

c)Test pisemny każdy z uczestników pisze test indywidualnie, ale punkty obu reprezentantów danej szkoły są sumowane dla drużyny.

d)Zwycięzcy wyłonieni będą spośród uczestników konkursu po podliczeniu punktów zdobytych we wszystkich etapach (tzn. za prace plastyczne, etap I i II),

e)Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.gim1jaslo.edu.pl w terminie do 7 dni od daty konkursu

f)Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w 18.03.2016

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy

 Formularz zgłoszeniowy

1.Imię i nazwisko I ucznia, klasa

Imię i nazwisko opiekuna (ów)

2.Imię i nazwisko II ucznia, klasa

Imię i nazwisko opiekuna (ów)

3    Imię i nazwisko, klasa  autora pracy plastycznej

Imię i nazwisko opiekuna (ów)

4.Informacje na temat szkoły ( nazwa, adres, telefon)


 


 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster