Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Zadania 2013

Rok 2013

Zad.1.  Szyfr do sejfu składa się z dziewięciu cyfr:
- pierwsza i druga cyfra tworzą liczbę dwucyfrową, która jest sumą
  liczb pierwszych większych od 20, ale mniejszych od 31
- trzecia cyfra jest liczbą odwrotną do 0,125
- czwarta i piąta jest różnicą liczb  MXLVII  i  CMLXIV
- szósta cyfra jest największym wspólnym dzielnikiem liczb 28  i  35
- siódma i ósma tworzą liczbę dwucyfrową, która jest
  najmniejszą wspólną wielokrotnością  liczb 6  i  21
- ostatnia cyfra sejfu, to często występująca liczba w bajkach.
Podaj szyfr do sejfu.

Zad.2. W pewnej rodzinie jest troje dzieci.  Mikołaj jest dwa razy starszy od Tereni. Basia i Terenia mają razem dwa razy tyle lat, co Mikołaj.  Mama i Mikołaj razem mają dwa razy tyle lat, co Basia
i Terenia razem. Basia, Terenia i babcia razem mają dwa razy tyle lat, co mama i Mikołaj.  Babcia właśnie ukończyła 84 lata. Ile lat ma mama i każde z dzieci?

Zad.3. Do hurtowni nadszedł transport trzech gatunków herbaty. Każdego gatunku było tyle samo,
a cały transport ważył mniej niż 4 tony. Pierwszy gatunek herbaty przysłano w 76 jednakowych paczkach, drugi w 57 jednakowych paczkach, a trzeci w 60 jednakowych paczkach. W każdej paczce była całkowita liczba kilogramów herbaty. Ile nadeszło herbaty każdego gatunku? Ile herbaty było
w każdej w trzech rodzajów paczek?

Zad.4.
  Długości boków trójkąta wyrażają się naturalnymi liczbami centymetrów, a jego obwód wynosi 21 cm. Oblicz długość każdego z boków tego trójkąta wiedząc, że suma długości dwóch boków  jest o 7 cm większa od długości boku trzeciego.

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster