Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Zadania 2012

Rok 2012

Zad.1.  Na  6 - arowy parking spadł puszysty śnieg. Grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 40 cm. Właściciel postanowił wynająć firmę, która wywiezie ten śnieg z parkingu. Firma dysponuje  samochodem o ładowności 5 ton. Ile kursów musi wykonać ten samochód,  aby usunąć cały śnieg z parkingu? Przyjmij, że 1 m3 puszystego śniegu waży 300 kg. Ile musi zapłacić łącznie właściciel parkingu za tę usługę, jeżeli odśnieżanie 1 m2 kosztuje 0,25 zł, załadunek 1 m3 śniegu kosztuje 1,50 zł, zaś za jeden kurs samochodem trzeba zapłacić 25 zł ?    (ar – to pole kwadratu o boku 10 m)Zad.2. Mikołaj rzucił 5 razy zwykłą sześcienną kostką do gry. Zapisane kolejno wyniki rzutów utworzyły liczbę pięciocyfrową. Liczba ta jest podzielna przez 6, a jej początkowe trzy cyfry, to: 3, 1, 2.  Ile oczek wyrzucił Mikołaj za czwartym i piątym razem? Odpowiedź uzasadnij.

Zad.3. Maharadża obdarował trzy córki perłami przechowanymi w szkatule. Najstarszej dał połowę zawartości szkatułki i jedną perłę, drugiej córce dał połowę reszty i jedną perłę, a najmłodszej połowę pozostałych pereł i jeszcze sześć pereł i wówczas szkatułka pozostała pusta. Ile pereł miał maharadża w szkatule? Ile pereł dostała każda z jego córek?

Zad.4. Trzy beczki mają różną pojemność. Jeżeli napełnimy pustą drugą beczkę z pełnej pierwszej beczki, to w pierwszej zostanie 60 % zawartości. Jeżeli napełnimy pustą trzecią beczkę z pełnej drugiej beczki, to w drugiej pozostanie 1/6 zawartości. Jeżeli napełnimy pustą drugą i pustą trzecią beczkę z pełnej pierwszej, to w pierwszej zostanie 120 litrów. Oblicz pojemność każdej z tych beczek.

 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster