Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Zadania 2008

ROK 2008

Zad.1.  Trzy grupy rybaków złowiły razem 113 ryb. Każdy rybak I grupy złowił 13 ryb.
Każdy rybak II grupy ? 5 ryb, zaś III grupy ? 4 ryby. Wiedząc, że razem było 16 rybaków
oblicz, ilu rybaków było w każdej z tych grup?

Zad.2.  Bieg maratoński ma długość 42,195 km. Zawodnik przez 36 minut
biegł z prędkością 16,9 km/h, przez następne 1,5 godziny biegł z prędkością
17,4 km/h, a ostatni fragment trasy przebiegł dużo wolniej .
W jakiej odległości od mety zawodnik zwolnił?
Oszacuj, z jaką średnią prędkością pokonał on ostatni fragment trasy, jeżeli
cały dystans przebiegł w ciągu 2,5 godziny.

Zad.3.  Do akwarium wlano 120 litrów wody, napełniając 75% jego pojemności.
a) Wykonaj rysunek do zadania.
b) Oblicz, ile litrów maksymalnie można wlać wody do tego akwarium.
c) Podaj wymiary tego akwarium w metrach, wiedząc, że wysokość jego
wynosi 50 cm, długość jest dwa razy większa od szerokości, a szerokość
jest o 20% mniejsza od wysokości.
d) Oblicz, ile metrów kwadratowych szkła zużyto na wykonanie tego akwarium?
e) Wiedząc, że 1m szkła kosztuje  82,50 zł  oblicz, koszt szkła zużytego na akwarium.

Zad. 4.  Dla jakich wartości  m  z odcinków:    2m + 2,   m + 8,    3m + 1   można
zbudować trójkąt równoramienny?    Podaj długości tych boków.

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster